Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

Woont u in de gemeente Goirle? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u met ingang van het nieuwe jaar wellicht gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) die de gemeente bij zorgverzekeraar CZ en VGZ heeft afgesloten. Deelname hieraan kan voor u financieel heel interessant zijn.

De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen (tot 130% van de voor u geldende bijstandsnorm) en een vermogen dat lager is dan het vermogen dat u in de bijstand mag hebben, een collectieve zorgverzekering voor minima. Hiermee kunt u zich tegen een gunstige premie verzekeren. De gemeente werkt samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ. U kiest de aanvullende verzekering die het best bij uw zorgverbruik past. Zo heeft zowel CZ als VGZ een pakket speciaal voor mensen met een grote zorgvraag. Is uw inkomen lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan draagt de gemeente ook bij aan de kosten. In 2021 is dat € 35,00 per maand.

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op bereken uw recht.

Meer informatie over de verzekeringspakketten en de premies vindt u op de website Gezondverzekerd.

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U kunt deelnemen als u:

 • In de gemeente Goirle woont;
 • Geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige verzekeraar;
 • Een inkomen heeft tot 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
  • Bij een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm betaalt de gemeente ook mee in de premie;
  • Geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

 • 3% korting op de basisverzekering bij VGZ;
 • bij een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm betaalt de gemeente ook mee in de premie. Dat is vanaf 01-01-2021 € 35,00 per persoon per maand;
 • mogelijkheid van gespreide betaling eigen risico dan wel meeverzekeren eigen risico;
 • mogelijkheid tot meeverzekeren van (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage voor Wmo en Wlz.

U kunt zich aanmelden via Bereken uw recht of bij 't Loket.

 • Om gedurende het jaar over te stappen moet uw inkomen lager zijn dan op 1 januari van het kalenderjaar en u moet al verzekerd zijn bij CZ of VGZ. Ook moet u aan de overige voorwaarden, zoals inkomen en vermogen voldoen.
 • Wilt u aan het einde van het jaar overstappen? Lees over de verschillende zorgpakketten op Gezondverzekerd.

Wanneer u overweegt van zorgverzekeraar of pakket te veranderen, adviseren wij u een goede inschatting te maken van de zorgkosten die u denkt te hebben en de vergoedingen die de verschillende pakketten daarvoor bieden. Maak een goede vergelijking met uw huidige verzekering! Lees hierover meer op Gezondverzekerd.

Dan kunt u terecht bij 't Loket. Heeft u vragen over de pakketten of over de vergoedingen, bel dan met CZ, 0900 0949 of VGZ, 0900 8490.

De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, het programma Bereken uw recht of bij het aanvragen van vergoedingen.