1. proeftuingoirle

    Dit is een document waarin het te doorlopen proces in is opgenomen. Dit is een wettelijk verplicht document. Deze is vervolgens ter inzage gelegd. Er zijn reacties ingediend en deze zijn verwerkt. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage heeft...