1. Verkiezingen

    stembureau en op partijniveau osv4-3_Telling_EP2019_gemeente_Goirle De processen-verbaal N10 en N11 liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Links Verkiezingensite ...

  2. proeftuingoirle

    Dit is een document waarin het te doorlopen proces in is opgenomen. Dit is een wettelijk verplicht document. Deze is vervolgens ter inzage gelegd. Er zijn reacties ingediend en deze zijn verwerkt. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage heeft...