1. GroeneGoud

  plaats van bijvoorbeeld een beukenhaag. Het klimaat verandert Dat...

 2. Maak 't Buiten Beter

  sprogramma's is er ook volop aandacht voor duurzaamheid en klimaat. Als kinderen dan helpen bij de aanplant van deze berken, dan leren ze de waarde en het belang van bomen zien voor een gezond klimaat. Samen maken we 't buiten beter!" [...] een...

 3. Zaadjes planten voor groene schoolpleinen

  schoolpleinen hebben de toekomst, want ze zijn aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de leefomgeving. Al veel aanmeldingen Harry van de Ven: "Veel scholen...

 4. Beeksedijk-Abcovenseweg

  dijk Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Periodes van droogte worden afgewisseld met hevigere regenbuien....

 5. Omgevingsvisie

  visie opstellen gaat steeds meer samen met de maatschappelijke voorwaarden voor onze leefomgeving. Thema’s zoals eenzaamheid, klimaat, leegstand, armoede, veiligheid, gezondheid en dagbesteding komen ook om de hoek kijken. Dit voegen we allemaal...

 6. Investering van 130 miljoen euro in MKB

  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en...