1. Samenwerking Hilvarenbeek en Oisterwijk

  Meer informatie De colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben in november 2015 een handzaam boekje uitgegeven: 'Bestuurlijke...

 2. Begroting Goirle: duurzaam en dienstbaar

  desondanks onder het landelijk gemiddelde en ter (gedeeltelijke) compensatie is de rioolheffing gedaald. Meer weten? Het College van burgemeester en wethouders biedt de begroting 2019 aan de gemeenteraad aan. Deze wordt besproken tijdens de...

 3. Commissaris van de Koning op werkbezoek

  heer Wim van de Donk een werkbezoek aan de gemeente Goirle. Tijdens dit bezoek sprak hij met de fractievoorzitters en met het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast bracht hij een bezoek aan de locatie van het nieuw te ontwikkelen gebied...

 4. Zuidrand

  Januari en mei 2019: stedenbouwkundige plannen goedgekeurd door het college Maart 2016: convenant met samenwerkingsafspraken ondertekend Oktober 2015: visiedocument definitief ...

 5. Wob-verzoek indienen

  Een Wob-verzoek dient u schriftelijk en ondertekend in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. U kunt een Wob-verzoek niet per e-mail indienen; De...

 6. Bels Lijntje klaar voor toekomst

  van verschillende landschappen en natuurgebieden) Een driesporige toekomstvisie voor het Bels Lijntje Nu de verschillende colleges de toekomstvisie vaststelden, wordt er werk van gemaakt om deze te vertalen naar een haalbaar...

 7. Promotie

  Commerciële uitingen zoals verkoopacties, loterijen en dergelijke worden niet opgenomen, met uitzondering van acties waaraan het college haar goedkeuring heeft verleend. De gemeente beslist over plaatsing bij ruimtegebrek of urgente situaties...

 8. Exploitatie- Drank- en Horecavergunning

  vragen bij de gemeente. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@goirle.nl . U kunt het ook schriftelijk melden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Vermeld in uw brief of mail...

 9. Privacy & cookies

  Op 19 februari is door de drie B&W-colleges één generiek beleid voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk vastgesteld voor informatieveiligheid en privacy (vaak...