1. Kwijtschelding belastingen

  afgewezen en u bent van mening dat dit ten onrechte is gebeurd, kunt u binnen tien dagen na de uitspraak een beroep indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. ...

 2. Klachten en bezwaar

  Bent u het niet eens met een beslissing van het college of wilt u bezwaar maken? Dan leest u hier waar u met uw opmerking, klacht of bezwaar terecht kunt. ...

 3. Omgevingswet

  De invoering van de Omgevingswet is een enorm grote klus én kans voor ieder die erbij betrokken is: raad, college, medewerkers en inwoners/bedrijven. Want om in de geest van de Omgevingswet te handelen, moeten we andere...

 4. Samenwerking Hilvarenbeek en Oisterwijk

  Meer informatie De colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben in november 2015 een handzaam boekje uitgegeven: 'Bestuurlijke...

 5. Begroting Goirle: duurzaam en dienstbaar

  desondanks onder het landelijk gemiddelde en ter (gedeeltelijke) compensatie is de rioolheffing gedaald. Meer weten? Het College van burgemeester en wethouders biedt de begroting 2019 aan de gemeenteraad aan. Deze wordt besproken tijdens de...

 6. Commissaris van de Koning op werkbezoek

  heer Wim van de Donk een werkbezoek aan de gemeente Goirle. Tijdens dit bezoek sprak hij met de fractievoorzitters en met het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast bracht hij een bezoek aan de locatie van het nieuw te ontwikkelen gebied...

 7. Zuidrand

  Januari en mei 2019: stedenbouwkundige plannen goedgekeurd door het college Maart 2016: convenant met samenwerkingsafspraken ondertekend Oktober 2015: visiedocument definitief ...

 8. Bakertand

  Wat zijn de plannen? Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ‘Koersdocument Bacaertlant’ en daarbij wel voorwaarden...

 9. Wob-verzoek indienen

  Een Wob-verzoek dient u schriftelijk en ondertekend in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. U kunt een Wob-verzoek niet per e-mail indienen; De...

 10. Bels Lijntje klaar voor toekomst

  van verschillende landschappen en natuurgebieden) Een driesporige toekomstvisie voor het Bels Lijntje Nu de verschillende colleges de toekomstvisie vaststelden, wordt er werk van gemaakt om deze te vertalen naar een haalbaar...