Woz-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (woz). De gemeente bepaalt jaarlijks de woz-waarde. Daarbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Met DigiD kunt u online uw woz-waarde bekijken

De woz-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Heeft u in de loop van het jaar uw pand verbouwd of ingrijpend gewijzigd? Dan nemen we dit in de woz-waarde mee. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de woz-waarde. Eind februari krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen samen met de woz-beschikking. U kunt ook via het woz-waardeloket de woz-waarden van alle woningen in de gemeente raadplegen.

Benieuwd naar de onderbouwing van uw woz-waarde? U kunt het taxatieverslag van uw huis online inzien. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle