WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde. Daarbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Heeft u in de loop van het jaar uw pand verbouwd of ingrijpend gewijzigd? Dan nemen we dit in de WOZ-waarde mee. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde. Eind februari krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen samen met de woz-beschikking. U kunt ook via het woz-waardeloket de WOZ-waarden van alle woningen in de gemeente raadplegen.

Het formulier waarmee u het taxatieverslag van uw huis kunt opvragen is tijdelijk niet beschikbaar. Wilt u het taxatieverslag van uw huis inzien? Neem dan contact met ons op via e-mailadres belastingen@goirle.nl of telefoonnummer (013) 5310 586.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle