Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen erom vragen, bijvoorbeeld als u in de kinderopvang gaat werken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen twee tot vier weken ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Met DigiD kunt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het, bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever. Er zijn meerdere manieren om uw Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen:

1. Vraag uw Verklaring Omtrent het Gedrag gemakkelijk online aan. Hier heeft u DigiD voor nodig en het ingevulde aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet u direct online betalen. Dit gebeurt via iDEAL (internetbankieren).

2. Het is ook mogelijk om het Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen aan de balie. Maak dan wel een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

3. Uw werkgever kan de Verklaring Omtrent het Gedrag ook voor u aanvragen. De werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de website kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden. U ontvangt per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te maken.

De gemeente stuurt uw aanvraag digitaal door naar Dienst Justis, die op uw aanvraag beslist. Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de Verklaring Omtrent het Gedrag toegestuurd.

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Dienst Justis.
  • Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de Verklaring Omtrent het Gedrag toegestuurd.

Iemand anders mag de Verklaring omtrent het gedrag ook voor u aanvragen. Dan doorloopt u de volgende stappen:

  • Vul het aanvraagformulier in en voeg alle gevraagde documenten toe.
  • Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. U betaalt dan meteen de kosten.
  • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe.
  • Voeg een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde toe.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost bij de gemeente € 41,35.

Er is een regeling voor het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken of met verstandelijke beperkten. Zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger moeten de gratis VOG digitaal aanvragen via Justis.

Meer informatie vindt u bij de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV)