Verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Om drukte te voorkomen en het stemmen zoveel mogelijk te spreiden is het mogelijk om op 4 stembureaus al op maandag 15 en dinsdag 16 maart te stemmen.

Kunt u op deze pagina het antwoord op uw vraag niet vinden? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl of neem contact op met de gemeente via verkiezingen@goirle.nl of (013) 5310 610.

Alle inwoners van de gemeente Goirle met de Nederlandse nationaliteit van 18 jaar of ouder kunnen stemmen. Voor de verkiezingen krijgt iedereen die mag stemmen een stempas thuisgestuurd. Kijk bij ‘Waar kan ik stemmen?‘ voor een overzicht van de locaties waar u kunt stemmen. Op de verkiezingsdag neemt u de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. U kunt dan één stem uitbrengen op de kandidaat van uw keuze.

U kunt op 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen op de volgende locaties:

Goirle

 • Het gemeentehuis
 • De Frankenhal (twee stemlokalen)
 • Sporthal De Haspel (twee stemlokalen)
 • Sporthal De Wissel (twee stemlokalen)
 • Cultureel Centrum Jan van Besouw
 • Basisschool ’t Schrijverke
 • Mill Hill College

Riel

 • Basisschool de Vonder
 • Ontmoetingscentrum de Leybron

U kunt op 15 of 16 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur ‘vroegstemmen’ op de volgende locaties:

Goirle

 • Sporthal De Haspel (twee stemlokalen)
 • Het gemeentehuis

Riel

 • Ontmoetingscentrum de Leybron

In woonzorgcentrum Thebe Elisabeth en woonzorgcentrum Thebe Guldenakker is ook een stembureau. Dit stembureau is alleen toegankelijk voor bewoners van het betreffende woonzorgcentrum.

In de laatste week van februari worden de stempassen bezorgd.

De gemeente Goirle neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de stembureaus. Om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen:

 • ‘Vroegstemmen’ kan op vier locaties op 15 en 16 maart van 7.30 tot 21.00 uur. Welke stembureaus dat zijn, staat bij ‘Waar kan ik stemmen?‘
 • Alle stembureaus worden ‘corona-proof’ ingericht (1,5 meter afstand, looproutes, etc.). En er is een extra stembureaulid aanwezig die ervoor zorgt dat er een goede doorstroom is. Ook zorgen we ervoor dat het stembureau met regelmaat gedesinfecteerd wordt.
 • Inwoners van 70 jaar en ouder kunnen dit keer per brief stemmen. Zij mogen thuis hun stempas en stembiljet invullen en per post opsturen naar de gemeente Goirle. Of ze kunnen hun briefstem afgeven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis. Dit kan vanaf 10 maart.
 • Normaal gesproken is het mogelijk om voor twee andere personen te stemmen (volmacht). Maar dit keer kan een gemachtigde voor maximaal drie anderen een stem uitbrengen.
 • Voor de bewoners van de woonzorgcentra Thebe Elisabeth en Thebe Guldenakker in Goirle wordt ook een stembureau ingericht. Dit stembureau is alléén toegankelijk voor de bewoners van dat woonzorgcentrum en het personeel. Zo kunnen de bewoners eenvoudig stemmen.
 • De locaties waar gestemd kan worden zijn dit jaar anders dan voorgaande jaren. We maken nu onder andere gebruik van alle sporthallen zodat er voldoende ruimte is om afstand te houden, ook als het wat drukker is en mensen moeten wachten.

Als u de stempas kwijt bent geraakt kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Als u een vervangende stempas hebt ontvangen, kunt u niet meer met de oude stempas stemmen.

De laatste dag waarop schriftelijk een vervangende stempas kan worden aangevraagd is uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag, op vrijdag 12 maart (tot uiterlijk 17.00). U kunt uw vervangende stempas online aanvragen. Of u kunt het formulier invullen en deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs sturen naar verkiezingen@goirle.nl.

U kunt ook een mondelinge afspraak maken om een vervangende stempas aan te vragen. Ook dit kan tot vrijdag 12 maart (tot uiterlijk 17.00). Maak hiervoor een afspraak bij Burgerzaken en vergeet niet om een legitimatiebewijs mee te nemen.

Na vrijdag 12 maart (17.00) kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan ook niet meer kunt stemmen.

Wilt u op 17 maart 2021 in een andere gemeente gaan stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Kiezerspas aanvragen

De aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur ontvangen zijn bij de gemeente. Na het toewijzen van een kiezerspas kunt u niet meer stemmen met uw stempas. Een kiezerspas wordt eenmaal uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan kunt u geen nieuwe krijgen.

Online aanvragen met DigiD

Een kiezerspas kunt u online aanvragen. Als voor u een kiezerspas kan worden aangemaakt, wordt de kiezerspas binnen 5 werkdagen per post naar uw adres verstuurd.

Aanvragen op het gemeentehuis

U kunt een kiezerspas ook persoonlijk op afspraak aan de balie in het Stadskantoor aanvragen. De kiezerspas krijgt u direct mee.

Bij de afspraak neemt u mee:

 • uw geldig legitimatiebewijs
 • uw stempas, als u die al heeft ontvangen

In de Tweede Kamer zitten politici van verschillende politieke partijen. Deze volksvertegenwoordigers beslissen over onderwerpen zoals: economie, zorg, verkeer, veiligheid en onderwijs. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben stemrecht en kunnen zo meebeslissen wie er in de Tweede Kamer komen. Door te stemmen laat u weten met welke partij u het eens bent. Na de verkiezingen is duidelijk hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Om een regering te vormen is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Die bestaat uit verschillende partijen die een regeerakkoord hebben bereikt. Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl.

Op 1 februari 2021 was de dag van de kandidaatstelling. Op deze dag leveren alle politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad. Op die lijst staat op wie er voor welke politieke partij gestemd kan worden. U stemt op de kandidaat van de politieke partij waarmee u het eens bent. U krijgt een overzicht thuisgestuurd van de politieke partijen en de kandidaten. Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Maak dan gebruik van de Stemwijzer. Daarmee kunt u zien met welke standpunten van welke partijen u het eens bent.

Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

 • overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)
 • schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Overdracht van de stempas aan een andere Goirlese kiezer (onderhandse volmacht)

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt ook in de gemeente Goirle dan vult u de achterkant van uw stempas in.  Degene die voor u gaat stemmen en uzelf moeten allebei op 1 februari ingeschreven staan in de gemeente Goirle. Hoe werkt het?

 • Op de achterkant vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
 • Op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
 • De gemachtigde moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag 5 jaar verlopen zijn.
 • De gemachtigde brengt zelf gelijktijdig ook zijn stem uit.

Intrekken onderhandse volmacht

Gaat u toch zelf stemmen dan vraagt u uw stempas terug bij de gemachtigde. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas.

Online volmacht aanvragen

Een schriftelijke volmacht kunt u ook digitaal aanvragen. De volmachtgever logt in met DigiD. Er volgen twee opties:

 • De persoon die u machtigt logt ook in met DigiD.
 • De persoon die u machtigt vult het formulier Verklaring gemachtigde in en ondertekent deze. De volmachtgever uploadt de verklaring bij de aanvraag.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Een schriftelijke volmacht gebruikt als u iemand wilt machtigen om voor u te stemmen die niet in de gemeente Goirle woont. Of als u iemand uit Goirle of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari ingeschreven staat.

Hoe werkt het?

 • U downloadt het aanvraagformulier of u haalt het formulier op bij het gemeentehuis in Goirle
 • U en de gemachtigde vullen allebei een deel van het formulier in
 • U en de gemachtigde tekenen allebei het formulier

Het ingevulde en getekende formulier kunt u zo indienen:

 • Per post naar: Gemeente Goirle, afdeling Verkiezingen, Postbus 17, 5050 AA Goirle
 • Inleveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Goirle

Als de aanvraag goed is gekeurd krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u gaan stemmen.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. U kunt vanaf 4 januari t/m 1 februari 2021 een ondersteuningsverklaring invullen (dit is vanaf 4 weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling).

 • U maakt hiervoor een afspraak.
 • In het gemeentehuis vult u het formulier ondersteuningsverklaring verder in.
 • U toont uw identiteitsbewijs.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen: 

 • Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing.
 • Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald.
 • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding.

Bent u op 17 maart 2021 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? U kunt dan stemmen via een volmacht of per brief.

Stemmen per brief

Dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag, tot uiterlijk 17 februari 2021 via de website.

Stemmen via volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan iemand machtigen om namens hem per schriftelijke volmacht zijn stem uit te brengen. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan stuurt degene het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar de gemeente of verleent een onderhandse volmacht