Riool

De gemeente heeft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater en hemelwater. We vragen hiervoor rioolheffing. Woningen en andere gebouwen hebben een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. Als uw riool verstopt is, is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit om deze op te lossen.

Riool verstopt? Meld het bij de gemeente

Rioolverstopping

Bij een rioolverstopping kunnen zich drie situaties voordoen:

  1. De rioolverstopping bevindt zich op gemeentelijk grondgebied: in deze situatie komt de gemeente in actie. De kosten komen voor rekening van de gemeente.
  2. De rioolverstopping bevindt zich op particuliere grond: de kosten komen voor rekening van de particuliere eigenaar. Bent u niet de particuliere eigenaar, dan moet u in deze situatie zelf contact opnemen met de eigenaar. Dit kan bijvoorbeeld de woningstichting zijn.
  3. Onduidelijke situaties: Als u twijfelt over de locatie van de verstopping, kunt u contact opnemen met Helma Reinigingsdienst. Helma Reiningsdienst heeft een contract met de gemeente Goirle voor het onderhouden van de gemeentelijke riolering. Als Helma constateert dat de verstopping op uw eigen terrein zit, ontvangt u de factuur. Als de oorzaak zich op gemeentegrond bevindt, dan factureert Helma rechtstreeks aan de gemeente.

Rioolaansluiting

Is uw woning en/of bedrijf nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? Vraag dan een rioolaansluiting aan. Mail het formulier naar info@goirle.nl. De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf uw perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering naar uw woning en/of bedrijf. 

Kosten rioolaansluiting

Particulier € 895,00
Bedrijven, drukriolering en bronnering: Op basis van begroting.

Meer informatie

Neem dan contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte, T (013) 5310 676 of meld het online.