Veiligheid

De gemeente Goirle werkt samen met diverse organisaties en inwoners om de veiligheid in Goirle en Riel te verhogen. U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

Wat kunt u doen?

Informeer uzelf:

 • Voorkom criminaliteit. Op de website van de politie en van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vindt u tips voor het voorkomen van criminaliteit, zoals woninginbraak, beroving en diefstal.
 • Word lid van de besloten Facebookgroep Buurtpreventie Goirle. U vindt hier berichten en foto's van verdachte situaties of personen vanuit de BuurtWhatsApp-berichten. Ook wordt informatie gedeeld over preventieve maatregelen die u kunt nemen om de kans op bijvoorbeeld een inbraak te verkleinen.
 • Brandveilig wonen. De meeste branden in huis zijn eenvoudig te voorkomen. Op de website van de brandweer vindt u allerlei tips hoe u de kans op een woningbrand zo klein mogelijk maakt.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over hoe u uw woning kunt beveiligen.
 • Burgernet informeert u over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd.

Informeer ons:

 • Word lid van een van de WhatsApp Groepen om samen met gemeente en politie onveilige situaties te signaleren.
 • Heeft u een hond? Word lid van Waaks, het project waar gebruik wordt gemaakt van de oplettendheid van hondenbezitters om de veiligheid te vergroten en criminaliteit tegen te gaan. Hondenbezitters lopen veel door hun buurt en vaak ook in de avonduren. Omdat zij hierdoor bekend zijn met hun omgeving en de mensen die er wonen, vallen afwijkende situaties snel op. U kunt zich aanmelden door een e-mail met uw naam en adres te sturen naar: waaks.goirle@politie.nl.
 • Meld vermoedens van criminaliteit. Heeft u een vermoeden van criminaliteit, bijvoorbeeld een hennepkwekerij? Meld dit via 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.
 • Wijkagent. Met vragen of voor advies over zaken die in uw buurt spelen, kunt u contact opnemen met uw wijkagent. De gemeente Goirle valt onder politieteam Leijdal. Het steunpunt van politieteam Leijdal vindt u aan de Thomas van Diessenstraat 4 in Goirle. U kunt bij dit steunpunt alleen terecht als u een afspraak heeft gemaakt. Dit kan 24 uur per dag via het nummer 0900 - 8844. 

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt samen met de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen aan de veiligheid.

De veiligheidsaanpak van de gemeente Goirle staat beschreven in de kadernota Integrale Veiligheid (2016-2019). In dit plan staat beschreven wat de gemeente samen met haar partners gaan doen op de volgende gebieden:

 • Veilige woon- en leefomgeving (speerpunt: High Impact Crimes:  woninginbraken, overval, straatroof, geweld)
 • Bedrijvigheid en veiligheid – sociale veiligheid rond verschillende vormen/locaties van bedrijvigheid.
 • Jeugd en veiligheid; jeugdoverlast en -criminaliteit, problematische individuele jongeren, veilig in en om school, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
 • Fysieke veiligheid; verkeersveiligheid, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen. (Speerpunt: de voorbereiding op rampen en crises, in samenwerking met de buurtgemeenten in het district Hart van Brabant)
 • Integriteit en veiligheid; verschijnselen die fundamenteel de rechtsorde bedreigen, zoals radicalisering en polarisatie, informatieveiligheid. (Speerpunt: de aanpak van georganiseerde criminaliteit)

Wat te doen bij een ramp of crisis?

Wat te doen bij een ramp of crisis?
Als er een ramp of een crisis gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4.  Op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (www.vrmwb.nl) wordt u verder geïnformeerd.

Bereid u voor:

 • Stel uw telefoon in voor berichten van NL Alert. Hiermee kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In dat bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Op de website van NL-alert leest u hoe u zelf uw telefoon kunt instellen.
 • Lees de tips op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (www.vrmwb.nl).
 • Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de Brabantse risicokaart.