Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Goirle woont. Hierop kunnen uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en indien nodig andere gegevens, die u zelf aan kunt geven vermeld worden. De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Met DigiD kunt u online uw uittreksel aanvragen en betalen

Aanvragen

Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

Online: een uittreksel aanvragen (inloggen met DigiD) U betaalt dan ook direct online.

Persoonlijk: maak online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

U vraagt een uittreksel BRP aan bij de gemeente Goirle als u ook in deze gemeente woont. Voor het uittreksel Burgerlijke Stand geldt dat u het uittreksel aanvraagt in de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte/ huwelijk/echtscheiding/overlijden) plaatsvond.

Meenemen

  • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden: alleen uw eigen identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een brief met handtekening van degene waarvoor u de akte aanvraagt. Deze schrijft dat hij die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden (in de brief moet vermeld zijn of het om een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke stand gaat en voor welk doel het afschrift wordt gevraagd, zodat duidelijk is welk uittreksel of afschrift nodig is)
  • uw eigen identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie daarvan 
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen

Uittreksel BRP internationaal

U kunt het uittreksel BRP of het uittreksel van de Burgerlijke Stand ook voor internationaal gebruik aanvragen. Het uittreksel wordt dan in verschillende talen opgemaakt. De kosten hiervoor zijn € 13,20. Hiervoor maakt u een afspraak.

Kosten

Kosten uittreksels
Soort uittrekselPrijs
Uittreksel BRP€ 6,25
Uittreksel geboorteregister€ 13,40
Uittreksel huwelijksregister€ 13,40
Uittreksel echtscheidingsregister€ 13,40
Uittreksel overlijdensregister€ 13,40