Toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goirle vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Status: C - Eerste maatregelen zijn getroffen

Gemeente Goirle voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In november wordt de hertest uitgevoerd voor www.goirle.nl en het burgerloket. De onderzoeksresultaten worden op deze pagina geplaatst. De weken daarna nemen wij maatregelen om de websites gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen.

De afgelopen maanden hebben we al veel gedaan aan het borgen van toegankelijkheid in onze organisatie.

  • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject.
  • Onderzoek: we toetsen iedere twee jaar handmatig de websites waarvoor de gemeente verantwoordelijk is op toegankelijkheid.
  • Training webredactie: zodat webredacteuren toegankelijke content plaatsen.

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-documenten. Wij voldoen op dit moment niet volledig aan de eisen. De komende jaren vervangen we oude pdf's voor toegankelijke bestanden.

Verbeteringen

Op deze website staan links naar andere websites, zoals arcgis.com. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Ervaart u een probleem met toegankelijkheid op deze website? Laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen.