Subsidie aanvragen

Met subsidies stimuleert de gemeente activiteiten of initiatieven op het gebied van onderwijs en welzijn (inclusief kunst, cultuur en sport). Belangrijk is daarbij of de activiteiten bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen, zoals beschreven in Back to Basics 2.0.

Er zijn twee categorieën incidentele subsidies:

1. Activiteitensubsidie: voor activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport;
2. Bruisfonds: voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur;

Zowel Activiteitensubsidie als Bruisfonds kunt u online aanvragen:

 • vóór 1 januari voor activiteiten in april, mei en juni
 • vóór 1 april voor activiteiten  in juli, augustus en september
 • vóór 1 juli voor activiteiten in oktober, november en december
 • vóór 1 oktober voor activiteiten in januari, februari en maart

Let op! Soms kan er voor het organiseren van een buurtactiviteit in de openbare ruimte een vergunning nodig zijn. Als u aan de voorwaarden van een klein evenement  voldoet, is er geen vergunning nodig.

U kunt deze subsidie twee keer per jaar online aanvragen:

 • vóór 1 april voor aanvragen die plaatsvinden tussen juli en december
 • vóór 1 oktober voor aanvragen die plaatsvinden tussen januari en juni

Voor incidentele subsidies hanteert de gemeente de volgende criteria: 

 • Het gaat om incidentele activiteiten en bijbehorende kosten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager.
 • Als aanjaagfunctie  wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit verstrekt.
 • De kosten van consumpties en loon- en/of onkostenvergoeding komen niet voor subsidie in aanmerking, die zijn voor de organisatie.
 • Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken komen ook niet voor subsidie in aanmerking.
 • De activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • vernieuwend en/of heeft een bijzonder karakter
  • zichtbaar en openbaartoegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Goirle
  • uitgevoerd voor en door inwoners van de gemeente Goirle
  • bijdragen aan doelstelling(en) uit het gemeentelijk onderwijs- en welzijnsbeleid

Voor structurele subsidies hanteert de gemeente criteria zoals omschreven in haar beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018. Structurele subsidies zijn subsidies voor doorlopende activiteiten, bij voorkeur voor een periode van 4 jaar. De subsidies voor 2018  zijn inmiddels verstrekt. Vanaf mei 2018 kunt u subsidie aanvragen voor 2019.

Dit zijn subsidies voor doorlopende activiteiten, bij voorkeur voor een periode van 4 jaar. Er zijn 3 categorieën:

 • Waarderingssubsidies: voor verenigingen, inwoners- en vrijwilligersorganisaties om activiteiten te stimuleren en om waardering te tonen voor deze activiteiten;
 • Exploitatiesubsidie: voor organisaties die meer kosten voor hun  activiteiten maken dan dat ze opleveren, waardoor zij hun exploitatie niet kunnen rondkrijgen;
 • Uitvoeringssubsidie:  voor de uitvoering van gemeentelijke taken, die worden uitgevoerd door professionele organisaties.

Structurele subsidie voor 2021 kunt u aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Structurele exploitatie- en uitvoeringssubsidies voor 2021 kunt u aanvragen vóór 1 mei 2020.

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met T (013) 5310 610.