Rioolheffing

Bijna alle panden in de gemeente Goirle zijn aangesloten op de riolering. Via de rioolheffing betalen eigenaren en gebruikers mee aan het onderhoud van de riolering. U betaalt rioolheffing als u direct of indirect bent aangesloten op de gemeentelijke riolering. De aanslag(en) rioolheffing staan op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit versturen wij elk jaar eind februari. Komt u later in het jaar in de gemeente wonen? Dan krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook later.

Eigenaar
Eigenaren betalen een vast bedrag.

Tarieven rioolheffing
Categorie Tarief 2021
Woningen € 137,93
Niet-woningen         € 137,93
Garageboxen €   41,33


Gebruiker
Gebruikers betalen een vast bedrag. De hoogte hiervan hangt af van het waterverbruik (hoeveelheid afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van het waterverbruik, valt u in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Brabant Water geeft het waterverbruik door aan de gemeente. Deze gegevens staan op uw jaarnota van Brabant Water.

Vast bedrag waterverbruik
Verbruik Tarief 2021
Verbruik t/m 250 m³ €        27,24
Verbruik van 251 m³ t/m 500 m³ €      127,44
Verbruik van 501 m³ t/m 750 m3 €      170,40
Verbruik van 751 m³ t/m 1.000 m³        €      211,32
Verbruik 1001 m³ t/m 2.500 m³ €      423,72
Verbruik 2.501 m³ t/m 5.000 m³ €      848,28
Verbruik 5.001 m³ t/m 10.000 m³ €   1.700,28
Verbruik 10.001 m³ en meer €   8.501,04

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl
P Postbus 17, 5050 AA Goirle