Rioolheffing

Bijna alle panden in de gemeente Goirle zijn aangesloten op de riolering. Het onderhouden van het rioleringsstelsel is een kostbare aangelegenheid. Om dit te kunnen betalen wordt rioolheffing geheven bij eigenaren en gebruikers die direct of indirect aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering. De aanslag rioolheffing maakt deel uit van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze versturen wij jaarlijks eind februari. Komt u gedurende het jaar in de gemeente wonen, dan volgt de aanslag gemeentelijke belastingen later in het jaar.

Tarieven

Eigenaar
Als eigenaar betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 166,85 (vastrecht)

Gebruiker

Het basistarief voor de rioolafvoerheffing (tot en met 250 m³ waterverbruik op jaarbasis) is voor 2019 € 32,88.
Als er meer dan 250 m³ water naar uw pand wordt toegevoerd, dan gelden er hogere tarieven. 

Verhuizen

Als u verhuist naar een andere gemeente, dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle