Rioolheffing

Bijna alle panden in de gemeente Goirle zijn aangesloten op de riolering. Via de rioolheffing betalen eigenaren en gebruikers mee aan het onderhoud van de riolering. U betaalt rioolheffing als u direct of indirect bent aangesloten op de gemeentelijke riolering. De aanslag(en) rioolheffing staan op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit versturen wij elk jaar eind februari. Komt u later in het jaar in de gemeente wonen? Dan krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook later.

Eigenaar
Eigenaren betalen een vast bedrag.

Tarieven rioolheffing
Categorie Tarief 2021 Tarief 2022
Woningen € 137,93 € 138,48
Niet-woningen         € 137,93 € 138,48
Garageboxen €   41,33 € 41,50


Gebruiker
Gebruikers betalen een vast bedrag. De hoogte hiervan hangt af van het waterverbruik (hoeveelheid afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van het waterverbruik, valt u in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Brabant Water geeft het waterverbruik door aan de gemeente. Deze gegevens staan op uw jaarnota van Brabant Water.

Vast bedrag waterverbruik
Verbruik Tarief 2021 Tarief 2022
Verbruik t/m 250 m³ €        27,24 € 27,36
Verbruik van 251 m³ t/m 500 m³ €      127,44 € 127,92
Verbruik van 501 m³ t/m 750 m3 €      170,40 € 171,00
Verbruik van 751 m³ t/m 1.000 m³        €      211,32 € 212,16
Verbruik 1001 m³ t/m 2.500 m³ €      423,72 € 425,40
Verbruik 2.501 m³ t/m 5.000 m³ €      848,28 € 851,64
Verbruik 5.001 m³ t/m 10.000 m³ €   1.700,28 € 1.707,00
Verbruik 10.001 m³ en meer €   8.501,04 € 8.535,00

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl
P Postbus 17, 5050 AA Goirle