Turnhoutsebaan Duurzaam Veilig

De Turnhoutsebaan is van groot belang voor de economie van Goirle, want deze weg verbindt Goirle met Tilburg en Poppel. Ook maakt de weg deel uit van een internationale route voor zwaar transport. Deze doorgaande weg heeft de Provincie Noord-Brabant in 2009 overgedragen aan de gemeente Goirle, die deze weg voor 2020 Duurzaam Veilig zal inrichten. De rotondes en een verbeterd kruispunt spelen hierbij een belangrijke rol. Verder komt er een faunapassage.

2018: Aanleg faunapassage

Tussen de nieuwe rotonde bij Natuurpoort De Roovertsche Leij en de Belgische grens wordt een faunapassage aangelegd. Doel hiervan is de natuurgebieden ten westen en oosten van de Turnhoutsebaan weer met elkaar te verbinden. Dan kunnen amfibieƫn, reptielen en kleine zoogdieren veilig tussen de natuurgebieden bewegen. Op de speciale projectpagina vindt u hier meer informatie over.

2018: Kruising Turnhoutsebaan-Tijvoortsebaan

Het is de bedoeling dat deze rotonde tegen het einde van 2018 aangelegd wordt. Het exacte tijdstip is afhankelijk van de voortgang van de gebiedsontwikkeling 'Natuurlijk ondernemen in Goirle'.

Afgeronde projecten

Rotonde Turnhoutsebaan-Poppelseweg
Hier is in 2017 een betonnen rotonde aangelegd. Ook is een flink stuk wegdek aan beide zijden van de Turnhoutsebaan vernieuwd. Fietsers maken nu gebruik van de oostelijke parallelweg.

Kruispunt Turnhoutsebaan-Rillaersebaan
Dit kruispunt is in 2017 geheel vernieuwd en uitgebreid, zodat het veiliger is en de doorstroming is verbeterd. Het volgende is aangepast:

  • Er is een nieuwe verkeersregelinstallatie geplaatst en de verlichting is vernieuwd.
  • Op de Rillaersebaan, tussen de Turnhoutsebaan en de Venneweg, is geluidsarm asfalt gelegd om de geluidsoverlast voor omwonenden in De Hellen te verminderen.
  • Het fietspad bij het kruispunt is vernieuwd.

Aanleg rotonde Natuurpoort De Roovertsche Leij
In 2015 is de rotonde bij Natuurpoort Roovertsche Leij aangelegd, ter hoogte van de Turnhoutsebaan en het Gorps- en Nieuwkerksbaantje. De rotonde vergroot de verkeersveiligheid op dit deel van de Turnhoutsebaan en ontsluit Natuurpoort De Roovertsche Leij. Ook is er een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers gemaakt, en zijn er bushaltes voor lijn 450 (Tilburg-Turnhout) aangelegd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de aanpak van de kruisingen van de Turnhoutsebaan met de Rillaersebaan en de Poppelseweg contact op met projectleider Frans Hendrickx, mail frans.hendrickx@goirle.nl of bel (013) 5310 679. Neem voor meer informatie over alle overige hier genoemde (deel)projecten contact op met projectleider Tim Hinssen, mail tim.hinssen@goirle.nl of bel (013) 5310 546.