Herinrichting Tilburgseweg

De gemeente Goirle wil een verkeersveilig en goed ontsloten centrum, waarvan de entree aansluit bij de sfeervolle, gemoedelijke en gastvrije uitstraling van het Kloosterplein en De Hovel. Ook moet de entree bijdragen aan de toekomst en levensvatbaarheid van het centrum en daarmee aan de ambities om een aantrekkelijke en bruisende gemeente te zijn waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Wat kunt u verwachten?

  • De Tilburgseweg (tussen de Kalverstraat en Dorpsstraat) wordt een tweerichtingsweg.
  • De rijrichting van de Tilburgseweg (ter hoogte van het Kloosterplein) en de Oude Kerkstraat wordt omgedraaid, zodat een logische (parkeer)route ontstaat.
  • Voor vrachtwagens blijft eenrichtingsverkeer van toepassing.
  • De auto is te gast bij de fietsers: er komt geen gescheiden fietsvoorziening.
  • We leggen brede trottoirs aan.
  • Er komt voldoende ruimte om te parkeren.
  • Alle weggebruikers weten dat ze gezamenlijk de rijbaan gaan gebruiken.
  • Het kruispunt van de Van Haestrechtstraat / Tilburgseweg houdt dezelfde vorm.

Stand van zaken

De raad is op 12 december 2017 akkoord gegaan met het definitieve ontwerp van de Tilburgseweg, inclusief het benodigde (extra) uitvoeringskrediet. Het gaat hier om een integrale variant, waarbij de Tilburgseweg, het herontwikkelingsplan Centrum Goirle en het geplande onderhoud in een keer worden aangepakt. Deze variant sluit het best aan bij het toekomstperspectief dat de raad heeft vastgesteld en geeft de minste overlast. Naar aanleiding van de raadsvergadering van 26 september 2017 had de raad om nog andere varianten gevraagd. Het college heeft vervolgens ook een variant met bestaande en goedkopere materialen uitgewerkt en een sobere variant waarin niets veranderde aan het aantal oversteekplaatsen, parkeervakken en het groen. Ook hierin was sprake van hergebruik.

Vervolg

De voorbereiding van het bestek, de aanbesteding, de herinrichting, de kapvergunning en de verkeersbesluitenprocedure worden nu weer hervat. De uiteindelijke herinrichting kan na de zomervakantie in 2018 van start gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Leanne van Tilborg, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, T (013)  5310 611, tilburgseweg@goirle.nl.