Groot onderhoud 't Ven-Noord

De wijk 't Ven-Noord, gelegen tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan in Goirle, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig. Tegelijkertijd pakken we de verkeersveiligheid aan en bereiden we ons goed voor op klimaatveranderingen. De voorbereiding is in volle gang. Eind 2019 starten de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

  • We voeren groot onderhoud uit aan bestrating, groen, riolering en openbare verlichting. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk bestaande materialen omdat dit duurzamer is. Wel vernieuwen we waarschijnlijk de trottoirs en de openbare verlichting.
  • Tegelijkertijd voeren we enkele aanpassingen door die de verkeersveiligheid ten goede komt. Zo willen we de Wermenbossestraat versmallen en op kruisingen drempels aanleggen.
  • Ook bereiden we ons voor op klimaatveranderingen: waar mogelijk willen we regenwater vasthouden in het groen in plaats van dat we dit meteen afvoeren via het riool. Verder willen we de wijk vergroenen door meer bomen te planten.

Concept ontwerp

Het concept ontwerp voor het groot onderhoud aan de wijk is de afgelopen maanden in samenwerking met adviseurs uitgewerkt. Hierbij zijn de wensen van de bewoners uit  de wijk waar mogelijk meegenomen. Het concept ontwerp is 7 mei 2019 aan de bewoners gepresenteerd. U vindt  dit concept ontwerp op deze pagina  onder Downloads. Alle vragen en opmerkingen die tijdens de inloopavond van 7 mei zijn gesteld, worden waar mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het concept ontwerp, dat naar verwachtring in juni klaar is. Ook deze versie is daarna op deze pagina te bekijken. Het concept ontwerp vormt de basis van de aanbesteding van de werkzaamheden. Vanaf eind 2019 wordt dit ontwerp door een aannemer, in samenspraak met de bewoners,  vertaald naar een Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp. Deze kunnen op detailniveau afwijken van het concept ontwerp.

Planning

De verwachting is dat de aannemer eind dit jaar start met de voorbereidingen van de uitvoering. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2020. Deze voeren we in fases uit, zodat de overlast beperkt blijft. Voorafgaand hieraan vinden er de komende weken in de wijk allerlei voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals parkeeronderzoek en rioolinspecties.

Inloopavond dinsdag 7 mei

Het concept ontwerp voor het groot onderhoud aan de wijk is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Hierbij zijn de opmerkingen van bewoners van de wijk naar aanleiding van de informatieavond van 23 januari daar waar mogelijk meegenomen. Het concept onderwerp is nu klaar om aan de bewoners van de wijk voor te leggen.

Daarom houden we op dinsdag 7 mei een inloopavond in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle, waar bewoners van de wijk het concept ontwerp kunnen bekijken en hun reactie kunnen geven. De bewoners ontvingen een uitnodiging. Iedereen is welkom tussen 17:00 en 20:00 uur binnen te lopen. Er wordt geen presentatie gegeven. Het projectteam van de gemeente Goirle en adviseur Movares staan klaar om vragen te beantwoorden en reacties te verzamelen.

Het concept ontwerp kunt u nu al bij Downloads (onderaan deze pagina) bekijken.

De opmerkingen tijdens en na de inloopavond worden zoveel mogelijk meegenomen bij het afronden van het concept ontwerp, wat daarna definitief wordt vastgesteld. Dat ontwerp wordt gebruikt bij de aanbesteding van de werkzaamheden. De aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren, werkt het concept ontwerp daarna verder uit naar een Definitief Ontwerp en Uitvoerings Ontwerp. Dit kan op detailniveau nog afwijken van het concept ontwerp. Ook hierbij betrekken wij de bewoners van de wijk.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Tim Hinssen, projectleider, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.