Groot onderhoud 't Ven-Noord

De wijk 't Ven-Noord, gelegen tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan in Goirle, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig. Tegelijkertijd pakken we de verkeersveiligheid aan en bereiden we ons goed voor op klimaatveranderingen. In 2022 starten de werkzaamheden.

De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar ook verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare verlichting zijn in slechte staat. Daarom pakken we de wijk grondig aan. Tegelijkertijd verbeteren we waar mogelijk de verkeersveiligheid en bereiden we de wijk voor op klimaatveranderingen. Er komt meer groen en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden in het groen. En we plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Ook de bewoners kunnen hun steentje bijdrage aan een klimaatbestendige wijk. Bijvoorbeeld door stenen in de tuin te vervangen door groen of door de regenpijp af te koppelen van het riool. Zo werken we samen aan een wijk die klaar is voor de toekomst!

Het concept ontwerp voor het groot onderhoud aan de wijk is in samenwerking met adviseurs uitgewerkt. Hierbij zijn de wensen van de bewoners uit de wijk waar mogelijk meegenomen. Dit concept ontwerp is 7 mei 2019 aan de bewoners gepresenteerd. Alle opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het concept ontwerp. Wij willen u bedanken voor uw inbreng om het ontwerp te verbeteren. Onder downloads vindt het definitieve concept ontwerp. Dit is het startpunt voor de aannemer Heijmans infra uit Eindhoven. Zij gaan komende tijd samen met de gemeente en bewoners aan de slag met verder uitwerken van het ontwerp.

Vanaf september 2021 tot en met het eind van het jaar geven we het ontwerp voor ’t Ven-Noord verder vorm. Hierbij nemen we zoveel mogelijk ideeën en wensen mee die de bewoners eerder al gedeeld hebben met de gemeente. In deze periode organiseren wij twee inloopavonden. Bij de eerste inloopavond (in november) vragen we bewoners naar verbeterpunten voor het ontwerp. Deze opmerkingen verwerken wij waar mogelijk. Tijdens de tweede inloopavond (in december) presenteren we bewoners het definitieve ontwerp.

Vanaf februari 2022 gaat Heijmans Infra daadwerkelijk buiten aan de slag. De werkzaamheden duren tot en met december 2022. Ze voeren het werk in delen uit, zodat alle straten en woningen bereikbaar blijven. Ruim voor de start van de werkzaamheden informeren ze u over de exacte planning en wat ze doen om de overlast te beperken.

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Tim Hinssen, projectleider gemeente Goirle, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl. Of Michelle Knipping, omgevingsmanager Heijmans Infra via goirle@heijmans.nl

Informatie over het project en de werkzaamheden vindt u hier