Groot onderhoud 't Ven-Noord

De wijk 't Ven-Noord, gelegen tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan in Goirle, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig. Tegelijkertijd pakken we de verkeersveiligheid aan en bereiden we ons goed voor op klimaatveranderingen. De voorbereiding is in volle gang. In 2021 starten de werkzaamheden. Eind 2021/begin 2022 starten de werkzaamheden.

  • We voeren groot onderhoud uit aan bestrating, groen, riolering en openbare verlichting. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk bestaande materialen omdat dit duurzamer is. Wel vernieuwen we waarschijnlijk de trottoirs en de openbare verlichting.
  • Tegelijkertijd voeren we enkele aanpassingen door die de verkeersveiligheid ten goede komt. Zo willen we de Wermenbossestraat versmallen en op kruisingen drempels aanleggen.
  • Ook bereiden we ons voor op klimaatveranderingen: waar mogelijk willen we regenwater vasthouden in het groen in plaats van dat we dit meteen afvoeren via het riool. Verder willen we de wijk vergroenen door meer bomen te planten.

Het concept ontwerp voor het groot onderhoud aan de wijk is de afgelopen maanden in samenwerking met adviseurs uitgewerkt. Hierbij zijn de wensen van de bewoners uit  de wijk waar mogelijk meegenomen. Het concept ontwerp is 7 mei 2019 aan de bewoners gepresenteerd. Alle opmerkingen die tijdens en na de inloopavond van 7 mei zijn gemaakt zijn waar mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het concept ontwerp. Wij willen u bedanken voor uw inbreng om het ontwerp te verbeteren. U kunt het definitief concept ontwerp en onze terugkoppeling op uw reacties bekijken op deze pagina, onder het kopje Downloads. Het definitief concept ontwerp vormt het startpunt voor het werk van de aannemer die we kiezen in de zomer van 2021.

April 2021 worden vijf aannemers gevraagd om een plan van aanpak te schrijven. Daarna wordt de beste aannemer geselecteerd. Dit doen we door te kijken welke aannemer de beste kwaliteit levert voor het beschikbare budget. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar aspecten als duurzaamheid en klimaatrobuustheid, maar ook de manier waarop u als bewoners bij het verdere ontwerp- en uitvoeringstraject betrokken blijft. De aannemer start eerst met het uitwerken van het concept ontwerp tot een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. U wordt als bewoner natuurlijk ook betrokken bij deze stappen. Op welke manier dat gebeurt is op dit moment nog niet duidelijk, omdat dit afhangt van de aannemer. Hierna start de aannemer met de uitvoering van het werk. De verwachting is dat het grootste deel van de werkzaamheden in 2022 wordt uitgevoerd. We verwachten dat de werkzaamheden eind 2021 of begin 2022 beginnen. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2022. We voeren het werk in fases uit, zodat de overlast beperkt blijft.

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Tim Hinssen, projectleider, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.