Proeftuin Omgevingswet Goirle

Provincie Noord-Brabant en gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast - Regte Heide in Goirle. Het doel is om voor een aantal uitdagingen in dit gebied, een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden. Het gaat onder meer om het verplaatsen van de manege, uitbreiding van het puinbreekbedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling.

Waarom een proeftuin?

Het gebied Fokmast/Regte Heide is het gebied ten zuidwesten van de kern Goirle en ten westen van de Turnhoutsebaan tot aan de Regte Heide en aan de zuidzijde tot aan de grens met België.
Het gebied kent diverse functies op gebied van recreatie, bedrijvigheid (manege, puinbreekbedrijf) en natuur (natura 2000 gebied Regte Heide en natte natuurparel Poppelsche Leij). Elke belanghebbende heeft zijn eigen ambities in het gebied, zoals een uitbreiding van het puinbreekbedrijf en de gemeentewerf, het vernatten van de natuur, verplaatsing van de manege, het aanleggen van recreatieve fiets- en wandelroutes, het goed inpassen van (nieuwe  en bestaande) bedrijvigheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Binnen bestaande normen en regelgeving blijken de ambities en maatschappelijke belangen niet verenigbaar.

Integrale aanpak

Deze gebiedsontwikkeling is aangemerkt als proeftuin in het kader van het project "Aan de slag met de Omgevingswet". Dit houdt in dat projectteams van gemeente en provincie met een expertteam van het ministerie van BZK aan de slag gaan om oplossingen te zoeken in de geest van de nieuwe omgevingswet. 

“Inhoudelijk gezien vraagt deze ontwikkeling letterlijk en figuurlijk om ruimte. Als de diverse partijen bereid zijn om speelruimte te gunnen aan elkaar dan kan er zeker iets moois ontstaan,” verwacht wethouder Guus van der Put: "Geweldig dat we in samenwerking met provincie en ministerie deze ontwikkelingen mogelijk gaan maken." Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte vult aan: “De oplossingen voor de knelpunten in dit gebied liggen absoluut niet op een presenteerblaadje. Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat. Een hele uitdagende botsproef voor de nieuwe Omgevingswet.”