Groot onderhoud Pastorenbuurt

De Pastorenbuurt, gelegen tussen de Nieuwe Rielseweg, het Van Hogendorpplein, de Wittendijk en de Hoogeindseweg, is verouderd en in slechte staat. Daarom willen we groot onderhoud gaan uitvoeren. We willen in de tweede helft van 2020 beginnen met de werkzaamheden. Dit duurt naar verwachting tot half 2021. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we begin dit jaar aan de slag gegaan met de eerste voorbereidingen van het project.

Wat gaan we doen?

Het is de bedoeling de indeling van de wijk en de straten zoveel mogelijk hetzelfde te houden, maar kleine verbeteringen waar mogelijk wel mee te nemen. Wat we precies gaan doen is nog niet zeker (dat moet nog verder worden uitgewerkt, met hulp van de bewoners), maar op dit moment hebben we in ieder geval de volgende plannen:

  • We willen de rijbanen opnieuw bestraten met de bestaande gebakken klinkers, de stoepen en parkeervakken willen we volledig vernieuwen.
  • Om de verkeersveiligheid te verbeteren willen we verhoogde plateaus aanbrengen op de kruispunten.
  • Verder willen we het bestaande groen opfrissen en veel extra groen aanplanten, de lantaarnpalen voorzien van LED-verlichting en de riolering goed onderhouden of vernieuwen.
  • We krijgen steeds meer te maken met gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast na hevige regenval, verdroging en hitte(stress). Om de Pastorenbuurt goed voor te bereiden op de toekomst willen we de wijk zo “klimaatrobuust” mogelijk inrichten, bijvoorbeeld door (veel) meer groen aan te planten en regenwater langer vast te houden in het groen, maar ook door parkeerplaatsen aan te leggen voor elektrische auto’s.

Enquête

In september 2019 hebben wij de ervaringen en wensen van de bewoners van de Pastorenbuurt in kaart gebracht met behulp van een online enquête. De respons (het aantal mensen dat gereageerd heeft) op de enquête was 24%. De resultaten hebben wij voor u samengevat in een document.

De uitkomsten van de enquête nemen wij mee bij het opstellen van het ontwerp en de verdere uitwerking van de plannen. Helaas zijn niet alle ideeën haalbaar of uitvoerbaar. Zodra wij een eerste (schets)ontwerp hebben gemaakt, delen wij dit met alle bewoners van de Pastorenbuurt via een huis-aan-huisbrief en via deze projectpagina.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Tim Hinssen, projectleider, via T (013) 5310 546 of mailto:tim.hinssen@goirle.nl

 

 

Links: