Omgevingsvisie

Wonen, werken, ondernemen, leefbaarheid en bereikbaarheid: ongeveer alles hangt samen met de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten en gebruiken. De invulling van deze leefomgeving werd altijd vanuit ruimtelijk oogpunt ingevuld. Waar kunnen we nog woningen bouwen? Waar willen we een natuurgebied behouden? Welke bedrijventerrein kunnen we uitbreiden?

Visie op de toekomst

De toekomst ziet er echter anders uit. Een ruimtelijke visie opstellen gaat steeds meer samen met de maatschappelijke voorwaarden voor onze leefomgeving. Thema’s zoals eenzaamheid, klimaat, leegstand, armoede, veiligheid, gezondheid en dagbesteding komen ook om de hoek kijken. Dit voegen we allemaal samen in één visie op de Gôolse leefomgeving: een omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is de visie op de toekomst. Zodra een inwoner of organisatie straks met een initiatief komt dan wordt dat getoetst aan deze visie. Met een paar simpele vragen: past dit initiatief binnen onze omgevingsvisie? Draagt dit initiatief bij aan onze uitdagingen? Blijven onze kernwaarden en kwaliteiten overeind?

De rol van de overheid verandert

Er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt inwoners steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. Ook de omgevingsvisie Goirle doen we in 2020 met elkaar. Zodat er begin 2021 een visie op de toekomst van Goirle ligt.

Maken omgevingsvisie

Op de 1e Dag van de Omgevingsvisie hebben we met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners besproken wat belangrijk is voor de toekomst van Goirle. Andere inwoners gaven hun mening via het inwonerpanel. Bekijk het overzicht van alle informatie en ideeën die we hebben gekregen. 

We hebben nu een goed beeld van wat belangrijk is voor de toekomst van Goirle en Riel. We weten welke onderwerpen aan bod moeten komen in de Omgevingsvisie. Dat zijn de bouwstenen.

Deze bouwstenen legt het college voor aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in de oordeelsvormende vergadering van 10 maart 2020. De raad kan aanvullende wensen of kaders aangeven.

Daarna gaan we aan de slag met het uitwerken van de visie. De Goolse Denkers gaan hierover meedenken. Iedereen die zich heeft opgegeven, krijgt hierover in april meer informatie.

We verwachten dat de concept Omgevingsvisie in voor de zomer klaar is. Dan houden we de 2e Dag van de Omgevingsvisie. Houd deze pagina in de gaten voor informatie en het laatste nieuws.

Omgevingsvisie vertraagd door coronavirus

Het coronavirus zorgt voor vertraging bij het maken van de Omgevingsvisie. Er is nog geen besluit over de bouwstenennotitie. Vanwege de maatregelen kunnen we ook niet verder met fase 2. De werkzaamheden liggen nu stil.

De eerste fase is het opstellen de bouwstenennotitie. Die is klaar maar de raad heeft er nog geen besluit over genomen. De vergaderingen gingen niet door vanwege het coronavirus. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor fase 2 gestart. In die fase gaat het om gezamenlijk koers bepalen, het maken van strategische beleidskeuzes en de vertaling daarvan in de concept-omgevingsvisie. Hiervoor hebben we de inbreng nodig van inwoners, ondernemers en ketenpartners. Het organiseren van bijeenkomsten kan nu niet.

Wanneer we de draad kunnen oppakken is nog onzeker. De verwachting is dat we tenminste 1 of 2 kwartalen vertraging oplopen. Dit betekent dat de Omgevingsvisie niet in 2020 klaar is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Torremans via (013) 5310 655 of stuur haar een e-mail via sylvia.torremans@goirle.nl