Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Hoe kunnen we prettig wonen? Hoe zorgen we voor genoeg werk? Hoe maken we het landschap klimaatbestendig? Hoe zorgen we dat de natuur er beter van wordt? Over deze vragen én nog veel meer gaat de Omgevingsvisie. Eén visie op de Gôolse leefomgeving. Waaraan we toekomstige plannen toetsen. Zodat de kernwaarden en kwaliteiten overeind blijven. En we uitdagingen aankunnen. De Omgevingsvisie maken we samen. De eerste stappen hebben we gezet. De komende tijd werken we de visie verder uit. Zodat er rond de zomer van 2021 een visie op de toekomst van Goirle en Riel ligt.

Visie op de toekomst

De belangrijkste waarden van de gemeente Goirle zijn:

  • Doenerig dorp
  • Prachtlandschap van de Toekomst
  • Goed toeven

Dat blijkt uit gesprekken met de jeugdgemeenteraad, ketenpartners, buurgemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Deze waarden willen we behouden. Toekomstige plannen moeten hierbij passen. Naast deze uitgangspunten zijn er thema’s waar we rekening mee moeten houden en ontwikkelingen die op ons afkomen. Per deelgebied van de gemeente gaan we de richting bepalen. Dit staat allemaal in de Bouwstenennotitie. Die heeft de gemeenteraad op 7 juli 2020 vastgesteld.

De rol van de overheid verandert

Er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt inwoners steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. Ook de omgevingsvisie Goirle maken we in 2020 samen. Rond de zomer van 2021 moet er een visie op de toekomst van Goirle en Riel liggen.

Maken omgevingsvisie

In de eerste fasen kregen we een goed beeld van wat belangrijk is voor de toekomst van Goirle en Riel. We weten welke onderwerpen aan bod moeten komen in de Omgevingsvisie. Dat zijn de bouwstenen.

In de tweede fase gaan we aan de slag met het uitwerken van de visie. Ook hierbij spelen inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners weer een belangrijke rol. De tweede fase loopt in het najaar.

We verwachten dat de concept Omgevingsvisie eind 2020 klaar is. Dan houden we de 2e Dag van de Omgevingsvisie. Dit is later dan we eerst dachten. De vertraging komt door het coronavirus. Houd deze pagina in de gaten voor informatie en het laatste nieuws.

Waarom een omgevingsvisie?

  • De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie vervangt straks de ‘structuurvisie’.
  • De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst.
  • In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Goirle.
  • De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
  • De omgevingsvisie inspireert mensen om te komen met ideeën en om ambities op te pakken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Torremans via tel. (013) 5310 655 of stuur haar een e-mail via sylvia.torremans@goirle.nl