Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Hoe kunnen we prettig wonen? Hoe zorgen we voor genoeg werk? Hoe maken we het landschap klimaatbestendig? Hoe zorgen we dat de natuur er beter van wordt? Over deze vragen én nog veel meer gaat de Omgevingsvisie. Eén visie op de Gôolse leefomgeving. Waaraan we toekomstige plannen toetsen. Zodat de kernwaarden en kwaliteiten overeind blijven. En we uitdagingen aankunnen. De Omgevingsvisie maken we samen. De eerste stappen hebben we gezet. De komende tijd werken we de visie verder uit. Zodat er rond de zomer van 2021 een visie op de toekomst van Goirle en Riel ligt.

De belangrijkste waarden van de gemeente Goirle zijn:

  • Doenerig dorp
  • Prachtlandschap van de Toekomst
  • Goed toeven

Dat blijkt uit gesprekken met de jeugdgemeenteraad, ketenpartners, buurgemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Deze waarden willen we behouden. Toekomstige plannen moeten hierbij passen. Naast deze uitgangspunten zijn er thema’s waar we rekening mee moeten houden en ontwikkelingen die op ons afkomen. Per deelgebied van de gemeente gaan we de richting bepalen. Dit staat allemaal in de Bouwstenennotitie. Die heeft de gemeenteraad op 7 juli 2020 vastgesteld.

Tijdens de 2e Week van de Omgevingsvisie (4 t/m 11 december) bespraken we met inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners, collega’s en bestuurders de gewenste koers per deelgebied. Welke ambities hebben we? Welk gebruik past daarbij? Met alle reacties gaan we de hoofdlijnen verder uitwerken. Dat komt in de concept Omgevingsvisie te staan. De definitieve visie op de toekomst van Goirle en Riel is klaar rond de zomer 2021.

Er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt inwoners steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. Ook de omgevingsvisie Goirle maken we in 2020 samen. Daarom vroegen we in de 2e week van de Omgevingsisie opnieuw inbreng. Rond de zomer van 2021 moet er een visie op de toekomst van Goirle en Riel liggen.

Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Die vraag stond centraal tijdens de 2e Week van de Omgevingsvisie van 4 t/m 11 december. We gaven uitleg over de hoofdlijnen van de visie en vroegen de mening van inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners, collega’s en bestuurders.

Er waren verschillende digitale bijeenkomsten voor al die groepen. Heeft u de talkshow voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gemist? Of wilt u nog eens terugkijken naar dit interactieve programma? Klik dan onder het kopje Links op Talkshow 9 december 2020. Dan komt u op YouTube bij de opname.

De informatie uit de buitenexpositie kunt u nog steeds bekijken onder het kopje Downloads. Daar vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen over de Omgevingsvisie.

  • De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie vervangt straks de ‘structuurvisie’.
  • De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst.
  • In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Goirle.
  • De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
  • De omgevingsvisie inspireert mensen om te komen met ideeën en om ambities op te pakken.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Torremans via tel. (013) 5310 655 of stuur haar een e-mail via sylvia.torremans@goirle.nl