Omgevingsvisie

De gemeenteraad neemt in december een besluit over de Omgevingsvisie. U kunt nog tot en met 6 oktober 2021 uw mening geven. De Omgevingsvisie is de visie op de Gôolse en Rielse leefomgeving. Toekomstige plannen toetsen we daaraan. Zo zorgen we dat de kernwaarden en kwaliteiten overeind blijven en dat we uitdagingen aankunnen. We bepaalden per deelgebied in de gemeente de richting. Welke ambities hebben we? Waar moeten we rekening mee houden? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied stippelen we de koers voor de toekomst uit. De Omgevingsvisie maken we samen. Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners praten in alle fases van het proces mee. Nu kunt u reageren op de ontwerp Omgevingsvisie. Deze ligt tot en met 6 oktober 2021 ter inzage.

De belangrijkste waarden van de gemeente Goirle zijn:

  • Doenerig dorp
  • Prachtlandschap van de Toekomst
  • Goed toeven

Dat blijkt uit gesprekken met de jeugdgemeenteraad, ketenpartners, buurgemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Deze waarden willen we behouden. Toekomstige plannen moeten hierbij passen. Naast deze uitgangspunten zijn er thema’s waar we rekening mee moeten houden en ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe gaan we daarmee om? Welke ambities hebben we? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied stippelen we de koers voor de toekomst uit. We zetten ook op papier hoe we zorgen dat we deze doelen bereiken. Dat zijn de ‘Gôolse spelregels’. De ontwerp Omgevingsvisie vindt u op deze pagina onder het kopje Links.

De gemeenteraad neemt in december 2021 een besluit over de Omgevingsvisie. Voordat het zover is, kunt u uw mening geven. De Omgevingsvisie ligt ter inzage. U kunt het document bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0785.OmgvisieGoirle-ow01). Of tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Dit kan nog tot en met 6 oktober 2021. Daarna verwerken wij de reacties en legt het college de Omgevingsvisie voor aan de raad. De Omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we hem elke twee jaar tegen het licht houden. Om te bekijken of wat erin staat nog actueel is.

De Omgevingsvisie maken we samen. De afgelopen periode bespraken we de hoofdlijnen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Onder andere tijdens de 2e Week van de Omgevingsvisie in december 2020. De informatie van toen kunt u onderaan deze pagina nog bekijken.

Er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt inwoners steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. Ook de omgevingsvisie Goirle maken we samen. Daarom vroegen we in het proces telkens uw inbreng. Eind dit jaar moet er een definitieve visie op de toekomst van Goirle en Riel liggen. Voordat het zover is, kan iedereen opnieuw zijn mening erover geven.

  • De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie vervangt straks de ‘structuurvisie’.
  • De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst.
  • In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Goirle.
  • De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
  • De omgevingsvisie inspireert mensen om te komen met ideeën en om ambities op te pakken.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Torremans via tel. (013) 5310 655 of stuur haar een e-mail via sylvia.torremans@goirle.nl