Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Hoe kunnen we prettig wonen? Hoe zorgen we voor genoeg werk? Hoe maken we het landschap klimaatbestendig? Hoe zorgen we dat de natuur er beter van wordt? Over deze vragen én nog veel meer gaat de Omgevingsvisie. Eén visie op de Gôolse leefomgeving. Waaraan we toekomstige plannen toetsen. Zodat de kernwaarden en kwaliteiten overeind blijven. En we uitdagingen aankunnen. De Omgevingsvisie maken we samen. De eerste stappen hebben we gezet. De raad bespreekt binnenkort de hoofdlijnen en de spelregels in de concept visie. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad eind dit jaar een besluit over de definitieve Omgevingsvisie.

De belangrijkste waarden van de gemeente Goirle zijn:

  • Doenerig dorp
  • Prachtlandschap van de Toekomst
  • Goed toeven

Dat blijkt uit gesprekken met de jeugdgemeenteraad, ketenpartners, buurgemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Deze waarden willen we behouden. Toekomstige plannen moeten hierbij passen. Naast deze uitgangspunten zijn er thema’s waar we rekening mee moeten houden en ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe gaan we daarmee om? Welke ambities hebben we? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied stippelen we de koers voor de toekomst uit. We zetten ook op papier hoe we zorgen dat we deze doelen bereiken. Dat zijn de ‘Gôolse spelregels’. Het raadsvoorstel en de concept Omgevingsvisie vindt u op deze pagina onder het kopje Downloads.

De afgelopen maanden bespraken we de hoofdlijnen met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Onder andere tijdens de 2e Week van de Omgevingsvisie in december 2020. De informatie van toen kunt u onderaan deze pagina nog bekijken.

Nu legt het college de concept Omgevingsvisie voor aan de raad. De raad bepaalt de hoofdlijnen en de spelregels in de Omgevingsvisie. De raad besluit op 1 juni over de hoofdlijnen en spelregels. Daarna zetten we inhoudelijk de puntjes op de i. We bereiden ook de invoering voor. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad eind dit jaar een besluit over de definitieve Omgevingsvisie. Voordat het zover is, kan iedereen zijn mening erover geven.

De Omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we hem daarna elke 2 jaar tegen het licht houden. Om te bekijken of wat erin staat nog actueel is.

Er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt inwoners steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen. Ook de omgevingsvisie Goirle maken we samen. Daarom vroegen we in het proces telkens uw inbreng. Eind dit jaar moet er een definitieve visie op de toekomst van Goirle en Riel liggen. Voordat het zover is, kan iedereen opnieuw zijn mening erover geven.

  • De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie vervangt straks de ‘structuurvisie’.
  • De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst.
  • In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Goirle.
  • De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
  • De omgevingsvisie inspireert mensen om te komen met ideeën en om ambities op te pakken.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sylvia Torremans via tel. (013) 5310 655 of stuur haar een e-mail via sylvia.torremans@goirle.nl