Project hoofdroute Riel

De gemeente pakt Hoofdroute Riel aan: de verharding wordt vervangen door geluidsarme klinkers. Dit om de geluidsoverlast te verminderen, die aanwonenden en ondernemers ervaren als er verkeer door de straat rijdt.

Wat kunt u verwachten?

De gemeente vervangt de verharding door geluidsarme klinkers op de:

 • Dorpstraat (tussen de Kerkstraat-Tilburgseweg);
 • Kerkstraat;
 • Tilburgseweg (deel binnen de bebouwde kom);
 • Alphenseweg (tot de komgrens).

Daarnaast pakt de gemeente ook de volgende knelpunten aan:

 • komgrens Riel vanuit Goirle;
 • komgrens Riel vanuit Alphen;
 • bocht bij de kruising Dorpstraat-Tilburgseweg;
 • de fietsstroken;
 • het riool.

Er zal geen volledige herinrichting plaatsvinden, de trottoirs worden niet aangepakt of herbestraat en bestaande verkeersmaatregelen worden niet verwijderd.

Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw uit Goirle voert de werkzaamheden uit.

Stand van zaken

Op maandag 9 april is begonnen met de driesprong Goirleseweg, fase 5. Dit betekent dat de Goirleseweg is afgesloten tot 20 april. Als deze fase is afgesloten, dan is het project halverwege en ligt het riool erin.

Vervolg

 Na de driesprong resten nog zeven fasen. Door vooral slechte weersomstandigheden is er dan zo'n drie weken vertraging, maar gaandeweg proberen de medewerkers van Paulissen Grondwerken dit zoveel mogelijk in te halen. Tel bij de planning dus steeds zo'n drie weken op. De omwonenden zullen steeds tijdig op de hoogte worden gebracht.

Omleidingen

Verkeersveiligheid staat bovenaan. Daarom is ervoor gekozen om de weggebruikers van elkaar te scheiden:

 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de verharde Akkerweg en de Oude Tilburgsebaan. Hier zijn verkeersremmende en snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
 • Fietsers/voetgangers gebruiken de onverharde Looienhoek. Ook het pad vanaf de Heisteeg blijft een veilige route voor hen richting de sportverenigingen.

Bestemmingsverkeer kan wel gebruik maken van de Looienhoek en Koestraat.
Op borden ter plekke is aangegeven hoe u om moet rijden. Ook ziet u op de tekening hoe u moet rijden.

Alternatieven zijn verder vanuit Tilburg over de A58, vanuit Riel de route ten zuiden en ten oosten van Riel en vanuit Goirle via de noord- en westkant van Riel. Zo wordt de verkeersdruk zoveel mogelijk verspreid.

Wilt u alstublieft de aangegeven omleidings- en adviesroutes gebruiken en niet allerlei sluipwegen als u in Goirle/Tilburg of Alphen/Baarle-Nassau moet zijn? Dat is veiliger voor de omwonenden én voor uzelf.

Buslijnen

De route van buslijn 132 gaat nu over de Alphenseweg, Spoorweide, Vijfhuizenbaan, Spaansehoek, Goorweg en Zandeind van en naar Alphen. Op de Alphenseweg ter hoogte van huisnummer 3 is aan beide kanten van de weg een extra bushalte geplaatst. De bus rijdt dus niet meer over de Tilburgseweg, Zandeind en Gilzerbaan van en naar Alphen. Buurtbus 295 - van Hilvarenbeek via Goirle naar Riel - rijdt wel de normale route.

Planning

Het werk is in twaalf fasen opgedeeld. Zodoende ondervinden aanwonenden en omliggende bedrijven er steeds zo kort mogelijk hinder van. Aannemer Paulissen werkt van 7.30 - 16.30 uur. Vanaf 12 t/m 26 maart wordt aan de volgende fase gewerkt die gaat tot driesprong Goirleseweg. Helaas is het niet mogelijk om zonder overlast aan zo'n belangrijke weg te werken. We begrijpen dat dit vervelend is en vragen uw begrip hiervoor. Ook verzoeken we u de omleidingsroutes te gebruiken als u niet in het dorp zelf hoeft te zijn.

 

 

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen of appen met de omgevingsmanager, T 06 - 518 192 60 of mailen naar info@civilsupport.nl.