Boschkens West

De Boschkens is gelegen aan de noordzijde van de Rillaersebaan. Boschkens West ligt aan de westkant, ten westen van de Tilbugseweg. Boschkens West bestaat uit verschillende deelgebieden.

De Boschrand

De woningen die nu in De Boschrand worden gebouwd zijn allemaal al verkocht of verhuurd. Maar inmiddels wordt alweer druk gewerkt aan een nieuw plan, het Barbara Benz Park.

Barbara Benz Park

Onder de werktitel Barbara Benz Park wordt momenteel druk gewerkt voor een nieuw plan met 25 woningen, op de voormalige locatie van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg. Of het project zo blijft heten staat nog niet vast. Op het voormalige terrein van Stichting Kompaan en De Bocht (nu Sterk Huis) liep een straat die het Barbara Benz laantje werd genoemd.

Belangstelling registreren
Het gemeentebestuur heeft het schetsontwerp vastgesteld en gaat nu van start met het registreren van belangstellenden voor de vooral vrijstaande woningen op kavels van 350-1500 m┬▓. Aan het schetsontwerp kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend. Vult u het formulier in als u interesse in dit project heeft? Dan houden we u op de hoogte van de plannen via de nieuwsbrief die verschijnt zodra er nieuws is. De bestemmingsplanprocedure start in 2019. Zodra deze procedure is doorlopen wordt gestart met de verkoop.

Surfplas

In totaal komen er 190 woningen in het project de Surfplas. De eerste woningen zijn al bewoond en er zijn nog steeds woningen te koop! De ontwikkelaar van Surfplas heeft een website opgericht voor het project. Hier vindt u meer informatie over het plan, de verschillende woningtypes en over de planning. Naast koopwoningen komen er ook huurwoningen.

Via de website kunt u zich inschrijven als belangstellende voor het project en wordt u tijdig geïnformeerd over nieuws rondom Surfplas Goirle.

De Groene Grens

De Groene Grens ligt aan de Boschring in Goirle. Dit project gaat de begrenzing en 'wand' vormen van Boschkens West. De eerste 41 woningen zijn inmiddels opgeleverd, daarvan zijn 38 huurwoningen. Bijzonder is dat de woningen allemaal energieneutraal zijn.

De ontwikkelaar is inmiddels gestart met de bouw van de koopwoningen. Alle woningen zijn inmiddels verkocht.

Kijk voor meer informatie over de verkoop op de website over Wonen op De Groene Grens.
Voor meer informatie over de verhuur kunt u op de website van huren  in Boschkens terecht.  

Werkzaamheden Boschkens-West

Woonrijp maken
Geleidelijk aan worden delen van Boschkens-West al woonrijp gemaakt. Zodra het omliggende woongebied gereed is en er geen bouwverkeer meer hoeft te passeren, wordt opdracht gegeven om het gebied definitief aan te leggen.

Het openbare (wandel)bos in de wijk Boschkens-West, wordt opgeknapt
De wandelpaden zijn schoongemaakt en sommige zijn nieuw aangelegd.
Aan de zuidkant van het bos, langs het Laarsepad, is een hekwerk geplaatst met daarin een poort. Hier komt ook nog een fietssluis, dit ter voorkoming van toegang door motorcrossers.
Om te zorgen dat het bos veilig te betreden is wordt er dit najaar gedund. Loshangend en dood hout wordt verwijderd en er vindt boscompensatie plaats.

Bouw voetgangersbrug en muur
In december 2018 wordt er gestart met de bouw van een voetgangersbrug over de ecologische zone en een muur als verlenging van de bestaande geluidswal. Deze brug en muur komen aan de oostkant van de al gebouwde en bewoonde wandwoningen.
Door de voetgangersbrug aan te leggen wordt het mogelijk om een rondwandeling te maken door de wijk Boschkens en om de surfplas. De muur maakt het geheel af. (aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend)

Ecologische zone:
In het voorjaar van 2019 wordt de ecologische zone, gelegen tussen het industrieterrein 'de Katsbogten' van Tilburg en de wijk Boschkens -West, ingericht. Deze ecologische zone is NIET openbaar toegankelijk.
De bouw van een voetgangersbrug over de ecologische zone moet er voor zorgen dat er een rondwandeling gemaakt kan worden door de wijk Boschkens-West en om de Surfplas.

Oeverzwaluwwand
De Surfplas is een belangrijke rust- en verzamelplaats voor zwaluwen (waaronder de Oeverzwaluw). Echter ontbreekt het er momenteel aan geschikte broedplaatsen. Daarom wil de gemeente in samenwerking met het Biodiversiteitsteam een oeverzwaluwwand aanleggen, in de hoop dat deze vogelsoort daar ook terugkeert om te broeden.
Er is nog geen definitief plan, maar de locatie is bekend en de wand zal ten noorden van de waterwoningen, aan de rand van de Surfplas, worden gerealiseerd.

Bouw schakelmuur
Begin juni 2019 starten wij met de bouw van een schakelmuur in de Wijk Boschkens-West (aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend).
De muur komt tussen de woningen gelegen aan de Muurhagedis 1 en de Boschring 25 en schermt de ecologische zone af van de woonwijk. Deze ecologische zone is niet openbaar toegankelijk.