Boschkens West

De Boschkens is gelegen aan de noordzijde van de Rillaersebaan. Boschkens West ligt aan de westkant, ten westen van de Tilbugseweg. Boschkens West bestaat uit verschillende deelgebieden.

Onder de werktitel ‘Barbara Benz Park’ zijn wij bezig met de verkavelingsopzet voor dit plan. Het gaat om de bouw van ongeveer 25 woningen op de voormalige locatie van Kompaan en De Bocht (nu Sterk Huis) aan de Tilburgseweg 184. Zodra het college hier een positief besluit over heeft genomen starten wij de bestemmingsplanprocedure op. Nadat deze procedure is doorlopen wordt gestart met de verkoop.

Belangstellende registratie

Vult u het inschrijfformulier in als u interesse heeft in dit project. Dan houden wij u op de hoogte van de plannen via de nieuwsbrief die verschijnt zodra er nieuws is. Let op: uw inschrijving wordt direct bevestigd op de website, u ontvangt hiervan geen extra bevestiging per e-mail.

Woonrijp maken

Geleidelijk aan worden delen van Boschkens-West woonrijp gemaakt. Zodra het omliggende woongebied gereed is en er geen bouwverkeer meer hoeft te passeren, wordt opdracht gegeven om het gebied definitief aan te leggen.

Nieuwe bestrating en verlichting Roerdomp en gedeelte Boschring

Het bouwen van de woningen in Fase 5 E (Roerdomp en gedeelte Boschring) is gereed. Daarom starten wij in week 8 met het definitief inrichten van de woonstraten. Het gaat om het aanleggen van bestrating en plaatsen van lantaarnpalen. Wij verwachten dat de werkzaamheden tot ongeveer week 27 duren. Deze planning is natuurlijk wel afhankelijk van het weer. Op de presentatietekening kunt u de inrichting zien. We voeren het werk uit in de volgende vier fases:

  • Fase 1: Roerdomp (week 8 t/m 16)
  • Fase 2: Boschring vanaf de aansluiting Oeverzwaluw t/m de kruising met de IJsvogel/Roerdomp (week 16 t/m 21)
  • Fase 3: Boschring vanaf de kruising IJsvogel - Roerdomp tot ongeveer Boschring nr. 6 (week 21 t/m week 25)
  • Fase 4: Vanaf Boschring nr. 6 t/m de aansluiting op de rotonde Rillaersebaan (week 25 t/m 27)

Op de faseringstekening kunt u de fasering zien. Als we werken aan de Boschring (van week 16 t/m week 27) kunnen niet alle bewoners via die straat naar hun huis. U kunt dan over de calamiteitenroute naar de Tilburgseweg. We richten de route hiervoor tijdelijk in als een 30 km/uur-weg. De aannemer zet op tijd aankondigingsborden neer. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de projectleider Joop Kwaks, telefonisch via 013 531 0687 of via joop.kwaks@goirle.nl. De bewoners worden op de hoogte gehouden met een bewonersbrief. Het groen wordt aangeplant zodra de woonstraten gereed zijn. Vanwege het plantseizoen kan dit niet altijd direct aansluitend plaatsvinden.

Ecologische zone

Vanaf 2020 wordt de ecologische zone, gelegen tussen het industrieterrein 'de Katsbogten' van Tilburg en de wijk Boschkens -West, onderhouden. Deze ecologische zone is NIET openbaar toegankelijk. De bouw van een voetgangersbrug over de ecologische zone maakt het nu mogelijk een rondwandeling te maken door de wijk Boschkens-West en om de Surfplas.

Oeverzwaluwwand

De Surfplas is een belangrijke rust- en verzamelplaats voor zwaluwen (waaronder de Oeverzwaluw). Echter ontbreekt het er momenteel aan geschikte broedplaatsen. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met het Biodiversiteitsteam een oeverzwaluwwand aangelegd, in de hoop dat deze vogelsoort daar ook terugkeert om te broeden.