Verminderen wateroverlast Abcovenseweg-Beeksedijk

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Periodes van droogte worden afgewisseld met hevigere regenbuien. Deze regenbuien zorgen ervoor dat we telkens weer te maken krijgen met water op straat, want ons rioleringsstelsel heeft niet de capaciteit om deze hoeveelheid water te verwerken. Binnen onze gemeente geldt dat vooral op de nogal laaggelegen Abcovenseweg en Beeksedijk. Daarom gaan we hier in 2018 enkele maatregelen treffen. Dan wordt de kans op wateroverlast minder.

Wat gaan we doen?

We treffen drie maatregelen:

  • Maatregel 1: plaatsen overstortput
    In de Beeksedijk tussen de fiets- en autobrug komt een overstortput voor de riolering. Als het dan hevig regent, kan het rioolstelsel het teveel aan water rechtstreeks overstorten op de Nieuwe Leij.
  • Maatregel 2: leggen extra leiding en verwijderen bergingszak
    Langs de vijver aan de Abcovenseweg leggen we een extra leiding aan met een diameter van 90 cm. Zo kan er meer water afgevoerd worden. Tegelijkertijd verwijderen we de bergingszak in de vijver, omdat deze niet goed werkt en veel onderhoudskosten met zich meebrengt. 
  • Maatregel 3: verbeteren afwatering
    Op enkele plaatsen verbeteren we de afwatering, zodat het water dat op straat komt, sneller naar de vijver of sloot stroomt. We maken bijvoorbeeld de greppel schoon, verbreden de goot en verlagen het fiets- en wandelpad.

Stand van zaken

Aannemer Paulissen is bezig de vijver leeg te pompen. De vissen worden zoveel mogelijk door een visvereniging gevangen en naar een apart gedeelte van de vijver overgezet. Daarna kunnen de uitvoeringsmaatregelen gerealiseerd worden. Deze zullen er in ieder geval voor zorgen dat de wateroverlast een stuk minder wordt.

Planning

Midden juli/augustus is de bergingszak in de vijver langs de Abcovenseweg verwijderd. Ook is dan in de vijver een plasberm aangelegd en is de kans op wateroverlast verkleind, door extra afvoercapaciteit bij hevige neerslag. Vervolgens wordt in het najaar nog beplanting in en rondom de vijver aangebracht, waarmee de biodiversiteit ook wordt vergroot.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen of appen met Civil Support, T 06 - 518 192 60 of mailen naar info@civilsupport.nl.

Links