Herinrichting Baronielaan

De Baronielaan is verouderd. Vooral het asfalt is in slechte staat. Daarom richt de gemeente Goirle de Baronielaan in 2018 opnieuw in. Tegelijkertijd wordt de Acacialaan voorzien van drempels op de kruisingen.

Wat gaan we doen?

De volgende werkzaamheden voeren we uit:

  • Om de weg veiliger te maken, verlagen we de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Daarom vervangen we het asfalt door betonklinkers, wordt de rijbaan ongeveer 1 meter smaller en komen er verkeersdrempels om de snelheid te remmen.
  • Op de kruising Kempenlaan-Baronielaan komt een veilige fietsoversteek.
  • Trottoirs en parkeervakken worden opgeknapt.
  • Op een aantal plaatsen kappen we bomen, zodat de bestaande bomen meer groeiruimte krijgen. Ook zullen we enkele nieuwe bomen planten.
  • Gebreken aan de riolering worden hersteld. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen een gescheiden riolering aangelegd, om regenwater milieuvriendelijk af te voeren.
  • De openbare verlichting wordt vervangen door nieuwe lichtmasten met led-armaturen.
  • We versterken de verbinding tussen beide zijden van het park en benadrukken speels het stroompje in het park.
  • Op de kruisingen van de Acacialaan met de Spoorbaan, Peppelgaard en De Dieze gaan we drempels leggen.

Stand van zaken

Het Voorlopig Ontwerp is verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp, dat het college op 14 november 2017 heeft vastgesteld. Het grootste verschil is dat het groenontwerp enigszins gewijzigd is. Het college heeft ook besloten dat de Acacialaan voorzien wordt van drempels op de kruisingen, zodat het goed aansluit op de geplande inrichting van de Baronielaan. Uit de enquĂȘte die bewoners van de Acacialaan afgelopen zomer konden invullen, bleek dat bijna 80% zich kon vinden in deze aanpassingen, vooral omdat deze de weg veiliger maken. 

Vervolg

We zijn inmiddels begonnen met het opstellen van het bestek, de technische tekeningen en de aanbesteding. Het is de bedoeling dat we dan in het eerste kwartaal van 2018 een aannemer contracteren en van start gaan met het werk. Pas wanneer de aannemer gecontracteerd is, weten we de precieze start- en einddatum van de werkzaamheden. Wel is zeker dat we pas kunnen beginnen als de reconstructie van de Hoogeindseweg afgerond is en dat het werk eind 2018 klaar moet zijn. Met de nodige voorbereidingen, zoals inmeten, (grond)onderzoek doen en het kappen en verplanten van bomen is al een begin gemaakt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.