Bakertand

Nadat de Bakertand in 1997 en 2001 door grenscorrectie naar de gemeente Tilburg is overgegaan, is de laatste jaren gewerkt aan het teruggeven van het gebied aan de gemeente Goirle. Dit gebied tussen de A58 en Boschkens/Goirle/Hilvarenbeek is een logische afronding en begrenzing van het grondgebied. Bovendien kan de gemeente dankzij de overdracht groeien met zo'n 450 woningen, wat de economische ontwikkeling van de gemeente ten goede komt.

Wat zijn de plannen?

De gemeente Goirle heeft de volgende plannen voor de Bakertand:

  • In Bakertand-West komen zo'n 350 woningen. Stedenbouwkundig moeten ze passen bij de wijk Boschkens (met uitzondering van de walwoningen). De komende vijf jaar worden de plannen uitgewerkt en omgezet in een definitief bestemmingsplan. Waarschijnlijk is de uitgifte van grond in 2021/2022.
  • Onderdeel van de overeenkomst met Tilburg is ook dat Goirle honderd extra woningen mag laten bouwen. Die zet de gemeente in bij de ontwikkeling van de Zuidrand.
  • Behalve dat er gewandeld kan worden rond de Oostplas, liggen er ook kansen voor de ontwikkeling van de plas voor waterrecreatie. Daarom wordt de zwemwaterkwaliteit de komende twee jaar onderzocht.
  • Voor de ontwikkeling van Bakertand-Oost worden twee opties onderzocht. De eerste is dat Hilvarenbeek op termijn het gebied overneemt. De tweede is dat er tussen de knooppunten Sint Annabosch en De Baars binnen de gebiedsvisie A58 kansen liggen voor bedrijven of zorg en vrije tijd.

Stand van zaken

Bewoners en bedrijven hebben begin december een brief gehad van de gemeente om hen op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die de grenscorrectie met zich meebrengt. Tegen de goedkeuring van de grensbeschrijving door Gedeputeerde Staten op 31 oktober jl. is geen beroep ingesteld. Ook heeft de raad van Tilburg 18 december ingestemd met de oprichting van een besloten vennootschap. Zodoende kan nu de woningbouw in het gebied ontwikkeld worden. Twee dagen later is de laatste stap gezet om het gebied na twintig jaar weer over te dragen aan de gemeente Goirle: wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg en burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst locatie Bakertand-West.

Vervolg

Vanaf 1 januari 2018 is de Bakertand weer Goirles grondgebied. De ontwikkeling van het gebied kan nu van start gaan, net als de ontwikkeling van de Zuidrand. Want de honderd extra woningen die hier gebouwd mogen worden, zijn ook onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Verder loopt het onderzoek naar de recreatieve kansen van de Bakertand. Ook vinden er besprekingen met de gemeente Hilvarenbeek plaats die belangstelling heeft voor Bakertand-Oost.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de grenscorrectie kunt u contact opnemen met:

  • Gemeente Goirle, Afdeling Ontwikkeling, T (013) 5310 651, of
  • Gemeente Tilburg, Afdeling Ruimte, T (013) 5428 261.

Links