Bakertand

Nadat de Bakertand in 1997 en 2001 door grenscorrectie naar de gemeente Tilburg is overgegaan, is de laatste jaren gewerkt aan het teruggeven van het gebied aan de gemeente Goirle. Dit gebied tussen de A58 en Boschkens/Goirle/Hilvarenbeek is een logische afronding en begrenzing van het grondgebied. Bovendien kan de gemeente dankzij de overdracht groeien met zo'n 450 woningen, wat de economische ontwikkeling van de gemeente ten goede komt.

Wat zijn de plannen?

De gemeente Goirle heeft de volgende plannen voor de Bakertand:

  • In Bakertand-West komen zo'n 350 woningen. Stedenbouwkundig moeten ze passen bij de wijk Boschkens (met uitzondering van de walwoningen). De komende vijf jaar worden de plannen uitgewerkt en omgezet in een definitief bestemmingsplan. Waarschijnlijk is de uitgifte van grond in 2021/2022.
  • Onderdeel van de overeenkomst met Tilburg is ook dat Goirle honderd extra woningen mag laten bouwen. Die zet de gemeente in bij de ontwikkeling van de Zuidrand.
  • Behalve dat er gewandeld kan worden rond de Oostplas, liggen er ook kansen voor de ontwikkeling van de plas voor waterrecreatie. Daarom wordt de zwemwaterkwaliteit de komende twee jaar onderzocht.
  • Voor de ontwikkeling van Bakertand-Oost worden twee opties onderzocht. De eerste is dat Hilvarenbeek op termijn het gebied overneemt. De tweede is dat er tussen de knooppunten Sint Annabosch en De Baars binnen de gebiedsvisie A58 kansen liggen voor bedrijven of zorg en vrije tijd.

Stand van zaken

Nadat de Bakertand op 1 januari 2018 officieel Goirles grondgebied is geworden, is Bakertand BV als ontwikkelaar begonnen met het opstellen van een 'koersdocument', waarin ze een visie formuleert voor de woningbouw die in dit gebied gerealiseerd zal worden. Hierin komen allerlei thema's aan de orde, waaronder het woningbouwprogramma, duurzaamheid en de verkeersstructuur. De communicatie en dialoog met de omgeving krijgen ook een plaats in dit document. Tijdens een beeldvormende raadsvergadering zal dit besproken worden.

Vervolg

In de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Tilburg en de gemeente Goirle zijn overeengekomen is afgesproken dat in Bakertand-West een nieuwe woonwijk komt met zo'n 350 woningen. Het streven is om zo snel mogelijk de eerste kavels uit te geven. Dit zal waarschijnlijk vanaf 2020 plaatsvinden.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de grenscorrectie kunt u contact opnemen met:

  • Gemeente Goirle, Afdeling Ontwikkeling, T (013) 5310 651, of
  • Gemeente Tilburg, Afdeling Ruimte, T (013) 5428 261.