Paspoort

Een paspoort aanvragen kan alleen op afspraak. Aanvragen en ophalen van een paspoort doet u zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar. Uw paspoort is 10 jaar geldig; voor jongeren tot 18 jaar is de geldigheid 5 jaar.

Een paspoort aanvragen kan alleen op afspraak.

Kosten paspoort
Product Prijs                  Geldigheid
Paspoort vanaf 18 jaar € 74,75 10 jaar
Paspoort tot 18 jaar € 56,55 5 jaar
Paspoort voor vluchtelingen of vreemdelingen        € 56,55  
Extra leges bij spoedprocedure € 50,90  
Vermissing reisdocument € 0,00  
Zakenpaspoort € 74,75 10 jaar


De extra kosten voldoet u ook bij de aanvraag.

Meenemen

  • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Wij kunnen uw aanvraag anders niet in behandeling nemen.
  • één goedgelijkende pasfoto in kleur van maximaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. Let op de eisen
  • contant geld of een pinpas om het paspoort te betalen
  • jonger dan 18 jaar: ingevuld formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige en origineel identiteitsbewijs van de ouder(s) of van degene die het gezag over het kind heeft

Dan heb je toestemming van de ouder(s) of gezaghebbers nodig. Zij kunnen die toestemming schriftelijk of ter plekke geven. Voor de schriftelijke toestemming kun je het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige downloaden en laten invullen. Je hebt daarnaast ook van de ouder(s) een origineel legitimatiebewijs nodig. Kan of wil één van je ouders geen toestemming geven? Je kunt dan vervangende toestemming vragen bij de Rechtbank in Breda, T (088) 3616 000.

U kunt een spoedaanvraag doen om uw nieuwe paspoort sneller te krijgen. Een spoedaanvraag moet u voor een bepaald tijdstip (maandag, donderdag en vrijdag vóór 12.30 uur, dinsdag en woensdag vóór 15.00 uur) bij het gemeentehuis in Goirle indienen. Bij een normale levering door de producent kunt u de volgende werkdag uw reisdocument vanaf 09.00 uur ophalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten. Vertrekt u vandaag al? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee voor een nooddocument. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een nooddocument.

Is uw paspoort vermist of gestolen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente. Dit kan online met DigiD of op afspraak.

Is het paspoort van uw kind vermist of gestolen? Dit kunt u alleen online regelen als het kind een eigen DigiD heeft.

Bij verlies of diefstal van uw reisdocument in Nederland is aangifte doen bij de politie niet nodig. Is uw reisdocument in het buitenland verdwenen, dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is of het gezag heeft. Als het kind met iemand anders meereist, moet de ouder of degene die het gezag heeft hiervoor toestemming geven. Omdat het kind vaak een andere achternaam heeft dan de meereizende volwassene, kan dit problemen geven bij de douane. Voor de toestemming kunt u op de website van de Koninklijke Marechaussee de brief vinden en daar wordt ook aangegeven welke documenten u nodig heeft.

Om voor medische zorg in aanmerking te komen moet een persoon de eerste keer dat hij zich meldt bij een zorgverlener een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Nu het in verband met het coronavirus niet voor iedereen mogelijk is om op korte termijn een geldig identiteitsbewijs te regelen, hanteert het ministerie van VWS een praktische benadering:

• Heeft u geen geldig identiteitsbewijs meer? Neemt u dan uw verlopen document mee. Op basis daarvan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
• Hierbij geldt wel de afspraak tussen zorginstelling/zorgverlener en betrokkene dat betrokkene zo snel als dat weer kan alsnog zorgt voor een geldig legitimatiebewijs en dat dan alsnog laat zien aan de zorgverlener.