Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Bent u eigenaar van een woning? Of bent u eigenaar of huurder van een niet-woning zoals een kantoor, winkel of grond? Dan moet u onroerende-zaakbelastingen (OZB) betalen. De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van het pand of de grond. De WOZ-waarde en de OZB staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze krijgt u elk jaar eind februari. De gemeente gebruikt het geld voor algemene uitgaven. Denk hierbij aan groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

De OZB is een percentage van de waarde van uw pand.

Tarieven OZB
Tariefsoort Percentage 2021 Percentage 2022
Gebruikersbelasting 0,2578% 0,2694%
Eigenarenbelasting onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen          0,1368% 0,1267%
Eigenarenbelasting onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3200% 0,3344%

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is, betaalt de OZB. U krijgt geen geld terug als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur) 
E belastingen@goirle.nl
P Postbus 17, 5050 AA Goirle