Overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Die zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris.

Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden

Wat moet ik regelen?

Is uw partner, ouder of kind in Nederland overleden? Als nabestaande hebt u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Bijvoorbeeld de aangifte van overlijden, de uitvaart organiseren en de administratie regelen namens uw partner, ouder of kind. Kijk op de website van de Rijksoverheid om erachter te komen wat u allemaal moet regelen. 

Aangifte overlijden doorgeven

Bij een overlijden moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Als u zelf aangifte doet van overlijden, maak dan hiervoor een afspraak met de gemeente. 

Aangifte overlijden uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van personen die zijn overleden binnen de gemeente Goirle.

Overlijdensakte aanvragen

U kunt een overlijdensakte aanvragen als het overlijden in Goirle of Riel heeft plaatsgevonden. De kosten hiervoor zijn € 14,00. 

Registratie levenloos geboren kind

Ouders kunnen op verzoek hun levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (Wet BRP). De registratie is ook mogelijk voor kinderen die in het verleden zijn overleden. De burgerlijke stand van de gemeente Goirle overlegt met u op welke manier u uw verzoek wilt doen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook via de website van de Rijksoverheid.

Begraafplaatsen in onze gemeente