Monumenten

De gemeente Goirle telt 41 rijksmonumenten en 38 gemeentelijke monumenten.

Voor bijna iedere verandering aan een monument bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Elke aanvraag omgevingsvergunning wordt voorgelegd aan de monumentencommissie en in het geval van rijksmonumenten ook aan de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

De gemeente Goirle kende in mei 2016 in totaal 41 rijksmonumenten. Op de website van Rijksdienst voor het cultureel erfgoed vindt u informatie over alle rijksmonumenten.

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Goirle telt 23 gemeentelijke monumenten, en in Riel staan 15 monumenten. Welke dat zijn kun je lezen in dit overzicht.

Bakertand 5 hoort na de correctie van Tilburg bij Goirle maar is nog niet verwerkt in dit overzicht.