't Loket (hulp en ondersteuning)

‘t Loket is uw gesprekspartner en centraal aanspreekpunt voor alle vragen rondom hulp en ondersteuning, van jong tot oud. In ‘t Loket werken verschillende maatschappelijke organisaties samen in opdracht van de gemeente Goirle. Uitgangspunt bij hulp via de gemeente is altijd: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, daarna pas komen oplossingen via de gemeente in beeld.

't Loket
Thomas van Diessenstraat 4
5051 RK Goirle 

U kunt bellen of mailen voor informatie of (een kort) advies. Langskomen kan alleen op afspraak.

  • T (013) 5310 531, op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
  • het contactformulier invullen

Er is ook een handige folder, waarin meer staat over hulp en ondersteuning aanvragen.

Voor advies en hulp (aanvragen) op het gebied van:

  • Zelfstandig thuis blijven wonen en leven, ook als u ouder bent of (tijdelijk) last heeft van een beperking. Dat kan gaan over bijvoorbeeld: wonen in een geschikt huis, een schoon en leefbaar huis, de dagelijkse activiteiten, verplaatsen in en om de woning, een ingevulde dag kunnen hebben en mensen ontmoeten. Dit regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Jeugdhulp, opgroeien en opvoeden.
  • Werk, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij een laag inkomen.

Cliëntondersteuners kunnen u helpen in uw contact met instanties, hulporganisaties en/of gemeente. U kunt terecht bij:

De Gôolse Gids is een website waarop informatie te vinden is over alles wat met zorg en welzijn te maken heeft in Goirle en Riel. Dankzij een burgerinitiatief bestaat deze gebruiksvriendelijke website waarop u anoniem naar informatie kunt zoeken wanneer het u uitkomt. Als u hulp kunt gebruiken bij het zoeken dan kunt u op donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur terecht in de Bibliotheek Goirle. Onder begeleiding kunt u dan uw zoekopdracht uitvoeren.

Als we besluiten dat u ondersteuning krijgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, dan maakt u een keuze uit verschillende Zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. 't Loket kan u zo nodig adviseren.

In bepaalde gevallen kunt u ook kiezen voor aanbieders waarmee de gemeente geen contract mee heeft. Dit kan dan in de vorm van een Persoonsgebondenbudget (PGB). Bij een PGB krijgt u een budget van de gemeente waarmee u zelf een organisatie (of persoon) inhuurt voor uw ondersteuning. 't Loket bespreekt met u of een PGB mogelijk of wenselijk is en adviseert de gemeente.

De gemeente bespreekt met u in een budgetgesprek wat het PGB voor u inhoudt en wat er verder bij komt kijken. De Sociale Verzekeringsbank beheert en betaalt de PGB's, dus u krijgt het geld niet zelf op uw rekening. De gemeente stelt wel voorwaarden aan een PGB:

  • u kunt gemotiveerd kiezen voor een PGB in plaats van ZIN;
  • de kwaliteit van de ondersteuning die u kiest moet in orde zijn;
  • u kunt omgaan met een PGB.

Meer informatie over PGB: via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  

Binnen de gemeente Goirle zijn dementieconsulenten werkzaam die u of uw familie kunnen helpen als (beginnende) dementie wordt geconstateerd. U kunt telefonisch contact opnemen via 06-53320973 (Mária Baijens) of 06-34499942 (Willeke Sloot). Meer informatie over dementie en de mogelijkheden van hulp en ondersteuning door diverse instanties, vindt u in De Goôlse Gids onder “Aanbod per organisatie”, keuze  “Dementie”.

In de meeste gevallen betaalt u mee aan de kosten van uw ondersteuning. Dit kunt u lezen op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Organisaties als de Maaltijdenexpress en Heerlijk aan tafel bezorgen maaltijden die u zelf kunt opwarmen in de magnetron. Deze organisaties bieden maaltijden tegen zo laag mogelijke prijzen aan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente.
Op 'Bereken uw recht' kunt u op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Met personenalarmering van Thebe kunt u zelfstandig wonen met een veilig gevoel. Bent u gevallen en heeft u daardoor hulp nodig? Met een druk op de alarmknop krijgt u direct contact met de zorgcentrale. De zorgcentrale roept uw contactpersonen of een hulpverlener van Thebe op. Krijgen wij geen contact met u? Dan komt er iemand zo snel mogelijk naar uw woning. Iedereen kan een alarmeringssysteem aanvragen. U kunt de personenalarmering aanvragen bij Thebe.
Op 'Bereken uw recht' kunt u op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

't Loket volgt de klachtenregeling van de gemeente Goirle. Zorgaanbieders hebben een eigen klachtenregeling, neem in geval van klachten over de zorg/hulp contact op met uw zorgverlener.