't Loket (hulp en ondersteuning)

‘t Loket is uw gesprekspartner en centraal aanspreekpunt voor alle vragen rondom hulp en ondersteuning, van jong tot oud. In ‘t Loket werken verschillende maatschappelijke organisaties samen in opdracht van de gemeente Goirle. Uitgangspunt bij hulp via de gemeente is altijd: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, daarna pas komen oplossingen via de gemeente in beeld.

Contact of een afspraak

't Loket
Thomas van Diessenstraat 4
5051 RK Goirle
T (013) 5310 531
't Loket werkt altijd op afspraak. Als u niet langs kunt komen, komt de medewerker bij u thuis.

U neemt contact op door:

 • het contactformulier in te vullen
 • te bellen: op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.30 uur

Er is ook een handig boekje Hulp en ondersteuning, waarin meer staat over hulp en ondersteuning aanvragen.

Waarvoor kan ik terecht bij 't Loket?

Voor advies en hulp (aanvragen) op het gebied van:

 • Zelfstandig thuis blijven wonen en leven, ook als u ouder bent of (tijdelijk) last heeft van een beperking. Dat kan gaan over bijvoorbeeld: wonen in een geschikt huis, een schoon en leefbaar huis, de dagelijkse activiteiten, verplaatsen in en om de woning, een ingevulde dag kunnen hebben en mensen ontmoeten. Dit regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Jeugdhulp, opgroeien en opvoeden.
 • Werk, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij een laag inkomen.
 • Aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Hulp bij het gesprek

Cliëntondersteuners kunnen u helpen in uw contact met instanties, hulporganisaties en/of gemeente. U kunt terecht bij:

Gôolse Gids

De Gôolse Gids is een website waarop informatie te vinden is over alles wat met zorg en welzijn te maken heeft in Goirle en Riel. Dankzij een burgerinitiatief bestaat deze gebruiksvriendelijke website waarop u anoniem naar informatie kunt zoeken wanneer het u uitkomt. Als u hulp kunt gebruiken bij het zoeken dan kunt u op donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur terecht in de Bibliotheek Goirle. Onder begeleiding kunt u dan uw zoekopdracht uitvoeren. Bent u op zoek naar informatie of initiatieven in het sociale domein in onze gemeente? Bezoek dan www.goolsegids.nl.

Maatwerkvoorziening en Persoonsgebondenbudget (PGB)

Als we besluiten dat u hulp krijgt via een maatwerkvoorziening, dan maakt u een keuze uit verschillende zorgaanbieders. 't Loket kan u zo nodig adviseren. In bepaalde gevallen kunt u ook kiezen voor aanbieders waarmee de gemeente geen afspraak of contract heeft.

Bij een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u een budget van de gemeente waarmee u zelf een organisatie (of persoon) inhuurt voor uw hulp. 't Loket bespreekt met u of een PGB mogelijk of wenselijk is, en adviseert de gemeente.

De gemeente bespreekt met u in een budgetgesprek wat het PGB voor u inhoudt en wat er verder bij komt kijken. De Sociale Verzekeringsbank beheert en betaalt de PGB's, dus u krijgt het geld niet zelf op uw rekening. De gemeente stelt wel  voorwaarden aan een PGB:

 • u kunt gemotiveerd kiezen voor een PGB in plaats van zorg in natura;
 • de kwaliteit van de ondersteuning die u kiest moet in orde zijn;
 • u kunt omgaan met een PGB.

Meer informatie over PGB: via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  

Eigen bijdrage

In de meeste gevallen betaalt u mee aan de kosten van uw hulp of ondersteuning. Dat is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en het soort hulp en de kosten hiervan. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage.

Poetsbon (Huishoudelijke hulp)

Met de "Poetsbon" kunt u eenvoudig en heel goedkoop huishoudelijke hulp regelen voor een derde van de kostprijs! Licht en zwaar huishoudelijk werk, bijvoorbeeld schoonmaken van keuken, sanitair, stofzuigen, afstoffen, opruimen of de grote schoonmaak.

Voor wie?

 • voor inwoners die geen hulp bij het huishouden via de gemeente (meer) krijgen of hier zelf van afzien;
 • voor inwoners op leeftijd of met een ziekte/beperking;
 • voor mantelzorgers die wat extra hulp in het eigen huishouden kunnen gebruiken.

Wat kost het?

U betaalt per uur ongeveer € 12,50. Ongeveer, omdat de uurprijs iets kan verschillen. Bij aanmelding hoort u het precieze bedrag. Uw prijs is minder dan de helft van de werkelijke prijs, de rest betaalt de gemeente.

Hoeveel uur?

 • maximaal 12 uur per 4 weken (dus gemiddeld 3 uur per week);
 • minimaal 4 uur per 4 weken (maar wel in blokken van minstens 2 uur);
 • extra: 2x per jaar hulp voor de grote schoonmaak van 4 uur aaneengesloten per grote schoonmaak;
 • u kunt ook tijdelijk gebruik maken van de "Poetsbon".

Iets voor u, aanmelden? 

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de "Poetsbon", neemt u dan contact op met 't Loket.

Maaltijdvoorziening voor ouderen

Organisaties als Thebe de Maaltijdenexpress van Amarant verzorgen warme maaltijden voor ouderen die zelf moeite hebben om maaltijden klaar te maken. Deze organisaties bieden maaltijden tegen zo laag mogelijke prijzen aan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente.
Voor meer inlichtingen over de maaltijdvoorzieningen, neemt u contact op met 't Loket.
Op 'Bereken uw recht' kunt u op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Personenalarmering

Personenalarmering is bedoeld voor mensen die zich niet veilig voelen als ze alleen thuis zijn. Via een eenvoudig te bedienen alarmsysteem kunnen ze snel hulp inschakelen. Men noemt dit ook wel sociale of medische alarmering. Iedereen kan een alarmeringssysteem gebruiken. U kunt personenalarmering aanvragen bij Thebe. De vergoeding van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Ga hiervoor naar 't Loket.

Klacht

't Loket volgt de klachtenregeling van de gemeente Goirle. Zorgaanbieders hebben een eigen klachtenregeling, neem in geval van klachten over de zorg/hulp contact op met uw zorgverlener.