Leerlingenvervoer

Soms kunnen kinderen niet zelfstandig of met hulp van hun ouders naar school reizen. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op een financiĆ«le voorziening voor Leerlingenvervoer. De gemeente Goirle kan bekijken of uw kind hiervoor in aanmerking komt. We vinden het belangrijk dat het vervoer passend is en aansluit bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van uw kind. Dit is maatwerk. We kijken bijvoorbeeld of uw kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Hiervoor maken we gebruik van De Reiskoffer.

Om te weten of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer kunt u de beslisboom doorlopen. Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer 2021-2022 in. Of neem contact op met leerlingenvervoer@goirle.nl. De aanvragen voor het schooljaar 2021-2022 worden vanaf 1 juni verwerkt. Na verwerking van uw aanvraag krijgt u uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit gebeurt per mail.

Heeft u een beschikking waarmee u vervoerskosten mag declareren? Gebruik hiervoor dan het declaratieformulier Leerlingenvervoer 2021-2022.

U kunt voor alle zaken die betrekking hebben op het leerlingenvervoer contact opnemen met Regiovervoer Midden-Brabant. U kunt hier een inlogcode aanvragen. U kunt met deze code 24 uur per dag wijzigingen doorgeven of klachten over het vervoer melden. Als u geen internet heeft, kunt u op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur bellen met nummer 0900-775 5862 (lokaal tarief). 

Wanneer uw kind niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald, belt u dan direct naar Regiovervoer Midden-Brabant: 0900-775 5862.