Leerlingenvervoer

Kan uw kind vanwege een structurele handicap of ziekte niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op leerlingenvervoer. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten of aangepast vervoer.

Aanvragen

Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier leerlingenvervoer. U kunt het formulier invullen en opsturen of mailen.

Ziekmeldingen, betermeldingen, klachten en vragen

U kunt voor alle zaken die betrekking hebben op het leerlingenvervoer contact opnemen met Regiovervoer Midden-Brabant. U kunt hier een inlogcode aanvragen. U kunt met deze code 24 uur per dag wijzigingen doorgeven of klachten over het vervoer melden. Als u geen internet heeft, kunt u op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur bellen met nummer 0900-775 5862 (lokaal tarief). 

Wanneer uw kind niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald, belt u dan direct naar Regiovervoer Midden-Brabant: 0900-775 5862.