Laag inkomen

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

Met het gebruiksvriendelijke internetprogramma 'Bereken uw recht' kunt u eenvoudig nagaan voor welke gemeentelijke vergoedingen en regelingen u in aanmerking komt. 

De individuele inkomenstoeslag (IIT) is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

In de gemeente Goirle willen we dat iedereen makkelijk mee kan (blijven) doen. Ook als u wat minder geld te besteden heeft. Sport, cultuur en educatie draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Daarom is er met ingang van dit jaar de Meedoenregeling voor inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u 150 euro om te besteden aan bijvoorbeeld een sportabonnement, culturele activiteit zoals een bezoekje aan een theatervoorstelling, cursus, abonnement bibliotheek of muziekles.

Komt u in aanmerking?

U kunt in aanmerking komen voor de Meedoenregeling als u:

 • een inkomen heeft tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • en geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt.

U kunt een regeling aanvragen via socialezaken@goirle.nl. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 't Loket of met uw klantmanager.

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

Bijzondere bijstand is voor onverwachte noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten voor bewindvoering en een tegemoetkoming in de kosten voor sociale alarmering en maaltijdvoorziening. 

Welke kosten we vergoeden hangt af van uw situatie. Maatwerk dus. U vraagt bijzondere bijstand aan via socialezaken@goirle.nl, via 't Loket of uw klantmanager. U moet bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. U moet dan een prijsopgave of offerte laten zien. U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u:

 • een inkomen heeft tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt.

Het kindpakket is een verzameling van mogelijkheden passend bij wat uw kind nodig heeft om mee te doen. Het kan gaan om vergoedingen voor bijvoorbeeld sportactiviteiten of een bijdrage aan de kosten als uw kind voor het eerst naar de middelbare school gaat.

Kindpakket 2-18 jaar

 • Mogelijkheden:
  • Startersregeling voortgezet onderwijs (eenmalig) 
   •  Bijvoorbeeld een rugzak/boekentas, fiets, schoolbenodigdheden. U ontvangt maximaal € 310,00 per kind.
  • Computerregeling
   •  U ontvangt een computer voor uw kind. U ontvangt geen geldbedrag hiervoor.
  • Participatieregeling, bijv. sport/culturele activiteiten en benodigdheden
   • Maximaal € 300,00 per kind.

 

U komt in aanmerking voor het kindpakket als u:

 • een inkomen heeft tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • geen vermogen heeft dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt.

U kunt een regeling aanvragen via socialezaken@goirle.nl. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 't Loket of met uw klantmanager.

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een arbeidsbeperking? Volgt u nu een opleiding en heeft u daarvoor recht op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en heeft u geen vermogen dat hoger is dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt?  Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag. Neem contact op met uw klantmanager of bel (013) 5310 610.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met 't Loket. De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, het programma 'Bereken uw recht'; of bij het aanvragen van vergoedingen.