Jeugdhulp

De gemeente regelt hulp aan jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Doorgaans loopt dat prima. Als het (even) niet lukt, dan biedt de gemeente ondersteuning. We doen dat samen met directbetrokkenen en hun omgeving. Dichtbij, snel en eenvoudig als het kan, specialistisch als het nodig is. Uitgangspunt daarbij is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Met eenvoudige vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij professionals die met jeugdigen werken zoals bij de school, het jongerenwerk of het consultatiebureau. Daarnaast heeft onze gemeente 't Loket als het aanspreekpunt voor iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft.  Jongeren tussen 17 en 28 jaar kunnen ook terecht bij het Jongerenpunt Midden-Brabant.

De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp. De gemeente zorgt dat hulp en ondersteuning beschikbaar is, én dat de toegang tot die hulp is geregeld. De gemeente regelt de volgende soorten jeugdhulp:

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische jeugdhulp is regionaal georganiseerd bij Wegwijzer
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

Als een jongere met specialistische jeugdhulp 18 jaar wordt, verandert er veel. De jeugdhulp die de gemeente biedt, stopt bijna altijd als je 18 jaar wordt. Meer weten? Bekijk de flyer over dit onderwerp. 

Neem dan contact op met 't Loket.