Individuele inkomenstoeslag (IIT)

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Aanvragen

U kunt het makkelijkst uw IIT aanvragen via Bereken uw recht.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

  • U heeft drie jaar (36 maanden) een inkomen dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering op korte termijn en u heeft wel uw best daarvoor gedaan.
  • U bent ouder dan 21 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

De bedragen voor deze toeslag zijn:
€ 395,00 voor een alleenstaande;
€ 510,00 voor een alleenstaande ouder;
€ 565,00 voor gehuwden/samenwonenden.

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij 't Loket of uw klantmanager.

De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, het programma 'Bereken uw recht' of bij het aanvrager van vergoedingen.