Het groene goud

Goirle wil haar groene goud behouden en versterken voor een gezonde leefomgeving.

Veel verschillende soorten bomen en planten in een buurt trekken een grotere mix van insecten, vogels en andere diersoorten. Voor een gezonde en evenwichtige leefomgeving is deze afwisseling, ook wel biodiversiteit genoemd, belangrijk. De omgeving wordt daardoor ook minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden of voor plagen. Denk maar aan de schade die de buxusmot heeft toegebracht aan tuinen. Of de eikenprocessierups, die boom voor boom zijn buikje vult.

Insecten en vlinders hebben het vaak moeilijk om een plekje te vinden. Gemeente Goirle heeft de Wilde Bij als 'ambassadeur' gekozen voor de biodiversiteit. Dat betekent dat wij in ons groenbeheer en bij de aanplant van nieuwe bermen en bomen rekening houden met de bij. Wij kiezen vaker voor bomen en struiken met bloemen. In bermen maaien wij minder vaak, zodat de kruiden en bloemen kunnen groeien. Bij de aanplant van hagen kiezen wij vaker voor gemengde hagen in plaats van bijvoorbeeld een beukenhaag.

Dat merken wij vooral aan de langere droge periodes, extreme hitte, maar ook hevige regenval met in korte tijd veel water. Door de verandering van klimaat ontstaan ook nieuwe planten en diersoorten, zoals de eikenprocessierups en de buxusmot. Soms veroorzaken ze hinder of zelfs overlast. Om de overlast te beperken kunnen wij maatregelen nemen. Als gemeente doen wij ons best om de openbare ruimte anders in te richten zodat het tegen een stootje kan. Dat kunt u ook doen met uw huis of tuin.

We zijn een groene gemeente. Daar zijn we trots op. Daarom beschermen en koesteren we ons 'groene goud'. We zorgen voor onderhoud van parken en plantsoenen, beschermen bomen en helpen u met advies of subsidies.

Wat doen we nog meer?

 • We kiezen voor soorten beplanting die bijen en insecten aantrekken.
 • Wij zaaien bloemrijk gras.
 • Het gras wordt minder vaak gemaaid zodat er kruiden en bloemen in kunnen groeien. En we kiezen vaker voor planten die ook bloeien.
 • We laten de bladeren op het gras, tussen bomen en planten liggen op plekken waar het kan.
 • Er staan veel bijzondere bomen in Goirle die we niet kwijt willen. We werken aan een ‘waardevolle bomenkaart’. De gemeente spant zich extra in om die bomen voor de toekomst te behouden.
 • Klimaat: klimaatverandering vraagt om aanpassing. Meer bomen voor schaduw en verkoeling tijdens hete zomers. Planten die beter tegen droogte kunnen. Maar ook het aanleggen van wadi’s om extra water op te vangen bij hevige regenval. En om verdroging van de bodem tegen te gaan, willen we zoveel mogelijk regenwater in de bodem laten zakken.

U kunt in uw tuin ook letterlijk uw steentje bijdragen door minder tegels in de tuin te leggen en meer groen aan te planten. Veel werk? Nee hoor, als u met het juiste advies uw tuin inricht, hoeft het niet veel tijd te kosten. Bovendien hoeft u nu ook geen onkruid te verwijderen tussen de tegels en algen weg te spuiten. 

Heeft u geen voortuin? Probeer dan een geveltuin. Haal enkele tegels uit de stoep langs de muur en zet er klimplanten in die tegen de muur omhoog gaan. Dit kan helaas niet overal, want de stoep moet wel goed begaanbaar blijven. Als u vragen hebt, neem dan contact op met Marieke Alberts via marieke.alberts@goirle.nl

Ook uw tuin kan bijdragen aan een groene leefomgeving. Tegel eruit, plant erin. Dat geeft verkoeling én het regenwater kan de grond in zakken. Of neem een regenton* en voorkom dat het schone regenwater in het riool verdwijnt. Met het regenwater kunt u later de planten water geven

 • Meer planten in de tuin geven verkoeling in hete zomers, dat scheelt al snel een paar graden;
 • Een boom in uw tuin geeft bovendien ook schaduw;
 • Planten trekken insecten en vogels aan;
 • Sommige planten en vruchten zijn heerlijk om op te eten;
 • Als het hard regent, kan de regen zo de grond in trekken en hoeft het niet via de rioolbuis afgevoerd te worden;
 • Met een regenton vangt u water op en.

* Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@goirle.nl.

Meer tips over de inrichting van uw tuin vindt u onder Links.

Natuur- en milieueducatie voor jonge kinderen is belangrijk. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met de natuur, hoe meer ze zich ook later bewust blijven van de waarde daarvan. Om die reden ondersteunt de gemeente Goirle scholen in Goirle bij de realisatie van groene schoolpleinen en van Natuur en Milieu educatieroutes rondom scholen.

Basisschool de Kleine Akkers heeft als eerste in samenwerking met de gemeente Goirle een groen schoolplein gerealiseerd, basisscholen De Regenboog en De Open Hof volgen binnenkort. Daar kunnen kinderen straks tuinieren in de moestuin, kliederen met water en zand of op zoek gaan naar vlinders en insecten.

Voor groene schoolpleinen is ook een provinciale subsidie beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie.