Gladheidsbestrijding

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaat de gemeente daarom de strijd tegen gladheid aan, zodat u zo veilig mogelijk de weg op kunt.

Wat doet de gemeente?

Van november tot april houdt de gemeente zich bezig met gladheidbestrijding. Vooral in deze periode houden we de weervoorspellingen goed in de gaten. De firma Paulissen voert de gladheidsbestrijding voor ons uit. De gemeente stemt met de andere wegbeheerders, zoals de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat af, wanneer er gestrooid gaat worden.

Waar strooit de gemeente?

  • op de hoofdwegen en hoofdfietspaden
  • op wijkontsluitingswegen

Op de A58 is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding, op de Beeksedijk de gemeente Hilvarenbeek, op de Alphenseweg/Brakel de ABG-gemeente en op een deel van de Abcovenseweg en Ambrosiusweg de gemeente Tilburg.

Kaartje routes

Dit kunt u doen

De gemeente bestrijdt de gladheid niet op trottoirs, voetpaden en binnenwegen in de wijken, omdat dit te hoge kosten met zich meebrengt en het milieu extra belast. Bewoners en ondernemers worden verzocht om de eigen stoep sneeuwvrij te maken door de sneeuw op te ruimen en/of zout te strooien.

Strooizout

Voor strooizout kunt u terecht bij bouwmarkt, tuincentrum of supermarkt.

Schoonmaken van uw eigen stoep

Zorg voor uw eigen veiligheid en die van uw buurtgenoten. Maak zelf uw stoep schoon. Met een sneeuwruimer, bezem, zand of strooizout komt u al een heel eind. Wacht niet te lang met zout strooien, anders vriest het aan. Gebruik strooizout op een verstandige en verantwoorde manier. Het zout is namelijk schadelijk voor het milieu en het tast planten en bomen aan. 25 gram zout per vierkante meter is ruim voldoende om de gladheid te bestrijden.