Eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast. Wij proberen de plaag en de overlast te beperken. Toch kunt u tot eind augustus overlast en gezondheidsklachten hebben door de eikenprocessierups. Lees hier wat wij doen en wat u zelf kunt doen.

Bestrijding

We bestrijden de eikenprocessierupsen door ze op te zuigen en te vernietigen. De aannemer is hiervoor één dag per week in de gemeente.

De gemeente geeft prioriteit aan overlast:

  • bij scholen
  • bij speelplekken
  • langs fietspaden

 
We bestrijden geen rupsen:

  • in natuurgebieden
  • op particuliere terreinen
  • in bomen met plastic folie eromheen

Melden eikenprocessierupsen

U kunt online doorgeven waar u overlast heeft van eikenprocessierupsen. Alle meldingen registeren wij. We bepalen welke melding prioriteit krijgt.

Zit er plastic folie om de boom? Haal dit dan weg. Anders kan de aannemer de rupsen niet wegzuigen. Dan gaat de machine kapot.

Zelf overlast voorkomen

Wat u kunt doen om gezondheidsklachten te voorkomen, leest u op de speciaal hiervoor ingerichte website van de GGD of de website van het landelijke kennisplatform.