Duurzaamheid

De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water en grondstoffen.

Initiatieven

Heeft u zelf initiatieven op dit gebied, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. We kijken daarbij ook via welke organisatie u in aanmerking kan komen voor subsidie.
De volgende initiatieven zijn al opgezet in Goirle en Riel.

Subsidieregeling duurzame initiatieven

Heeft u een duurzaam idee? Dan horen wij graag van u. Als inwoner of organisatie in de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. Wij ondersteunen graag initiatieven die ook anderen aansporen duurzaam te handelen. In 2020 is hiervoor 50.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden
Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het initiatief openbaar is. Hiermee bedoelen we dat een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle er ook profijt van heeft. Uw idee maakt anderen bewust van duurzaamheid en is voor hen bovendien een aansporing ook duurzaam te handelen. In de ‘subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle’ vindt u alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Aanvragen
Heeft u een goed duurzaam idee dat past binnen de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier duurzame initiatieven in en stuur dat per e-mail naar ons toe.

Verantwoordingsformulier
Binnen 13 weken na afloop van het initiatief bent u verplicht hierover verantwoording af te leggen. Dit doet u door aan te geven hoe het heeft bijgedragen aan het stimuleren van duurzaam handelen, het verspreiden van kennis en het promoten van duurzaamheid. Ook onderbouwt u de financiën van het initiatief. U gebruikt hiervoor het verantwoordingsformulier subsidie duurzame initiatieven.

Duurzaamheidslening

Wegens het grote aantal verstrekte duurzaamheidsleningen in de afgelopen maanden, hebben wij helaas geen geld meer om aanvragen om duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken. Aanvragen voor een duurzaamheidlening zullen wij daarom afwijzen. In de komende maanden zullen wij kijken of er mogelijkheden zijn om het fonds aan te vullen. Mochten wij de regeling weer openstellen informeren wij u hierover op deze pagina.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@goirle.nl of bellen met 013-5310 610.

Regentonnen

Bent u klaar voor de hevige regenbuien?
Steeds vaker worden wij overvallen door hevige regenbuien. De verwachting is dat ook deze zomer weer zware hoosbuien gaan vallen. Er valt dan meer water dan ons riool aankan. Binnen een half uur kunnen straten blank staan. We nemen maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Ook u kunt hierbij helpen!

Heeft u een woning met tuin?
Laat uw regenpijpen dan niet in het riool uitkomen, maar vang uw regenwater op in een regenton. Het plaatsen van een regenton is redelijk eenvoudig. Het (tijdelijk) opvangen van regenwater voorkomt dat uw tuin bij hevige regenval direct onder water komt te staan. Op een later moment kunt u het overtollig opgevangen regenwater in de tuin lozen of uw planten er mee begieten. Als uw regenton het niet aankan, kunt u ook als de ton vol is, de regenpijp in de grond uit laten lopen. Jaarlijks valt in Nederland 70-90 cm neerslag die u kunt gebruiken. Regenwater is gratis, het bevat sporenelementen en nauwelijks kalk. Daarmee is het niet alleen heel gezond voor uw planten, u kunt er ook streeploos de ruiten van het huis mee schoonmaken of uw auto mee wassen. Ook is dit kalkvrije water beter voor bloemen en planten, zowel binnen als buiten. Voor uw huisdieren is het prima drinkwater. De gemeente stimuleert het plaatsen van regentonnen. Daarom hebben wij samen met het Biodiversiteitsteam Goirle een regentonnen actie. Klik voor meer informatie hoe u met korting een ton kunt aanschaffen?

Waar moet u op letten bij het aanschaffen van een regenton?
Het belangrijkste is dat u het juiste installatiemateriaal aanschaft. Dit is afhankelijk of uw regenpijp wel of geen afvoer heeft. Daarnaast is het verstandig om de opvangcapaciteit/inhoud van een regenton aan te laten sluiten bij de grootte van het dak. Bij een dak van 25m2 met één regenpijp heeft u minstens een regenton nodig met een inhoud van 100 liter. Wanneer het dak 50m2 groot is en er twee regenpijpen zijn, is het aan te raden om aan beide een 100 liter ton te installeren. Overigens geldt de regel hoe groter, hoe beter, omdat we in de natte periode zoveel mogelijk regenwater willen opslaan, zodat we in de droge periode zoveel mogelijk water kunnen gebruiken. 
Meer informatie

Grootschalige zonneparken

Visie Zon & Wind
De gemeenteraad heeft begin 2019 de Nota Zonnewijzer en Windrichting vastgesteld.
Hierin heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om in 2050 alle energie in Goirle duurzaam op te wekken. Naast windmolens en zon op dak is er ook ongeveer 40 hectare aan zonneparken nodig.

Afwegingskader
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van de raadsvisie een afwegingskader opgesteld.
Hierin zijn voorwaarden zoals Landschappelijke inpassing en Lokaal eigenaarschap opgenomen.

Eerste Locaties
Op basis van het Afwegingskader heeft het college aan vijf initiatiefnemers voor grootschalige zonneparken meegedeeld dat de locaties geschikt lijken voor zonneparken. Wel moet er nog een vergunningsproces doorlopen worden, inclusief een omgevingsgesprek met omwonenden. Deze locaties zijn in totaal 22 hectare netto (exclusief landschappelijk inpassing). 

Meer informatie

Voor ondersteuning bij uw initiatieven of als u vragen heeft over duurzame projecten, neem dan contact op met Henk van Boxtel, mail henk.van.boxtel@goirle.nl