Coronavirus

Sinds eind februari 2020 heeft Nederland te maken met een crisis rond het coronavirus. Ook in Goirle merkt iedereen de gevolgen van de maatregelen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over het virus en over de maatregelen die genomen worden.

Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle.

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Meer informatie over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting staat op de website van het RIVM

Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Wilt u zich laten testen? Bel 0800-1202 voor een afspraak om u te laten testen, of ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Vaccineren is gratis en vrijwillig; het is uw eigen keuze. Het is begrijpelijk als u vragen hebt. Antwoorden vindt u op coronavaccinatie.nl

Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over onder andere geldende regels in uw dagelijks leven, voor winkels en uitgaan, voor scholen, sporten en reizen en over testen.

Komt u in de problemen doordat u thuis moet blijven? Kunt u dit niet oplossen met hulp van buren of familie? Of wilt u juist iemand helpen? Dan kunt u het team van ContourdeTwern in Goirle en Riel bellen of mailen.

ContourdeTwern Goirle | Riel
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 534 91 91
infogoirle@contourdetwern.nl

Wilt u iemand helpen maar is het lokale team in gesprek of niet bereikbaar? Neem dan contact op met het Adviespunt. Dit is het centrale punt van ContourdeTwern waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. Als dat nodig is, verwijzen zij ook naar organisaties buiten ContourdeTwern.

AdviesPunt
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 549 86 46
E adviespunt@contourdetwern.nl
W Website AdviesPunt ContourdeTwern

Het is fijn dat we elkaar helpen maar veiligheid en gezondheid staan voorop. Houd u altijd aan de richtlijnen van het RIVM en de regels tijdens de lockdown.

De gemeente wil inwoners helpen die door de coronacrisis moeite hebben om hun woonkosten te betalen. Daarvoor is de TONK, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Deze regeling is verlengd. Inwoners kunnen TONK aanvragen tot 1 oktober 2021. Aanvankelijk kon dat tot 1 juli 2021. 

Voor wie?

Behalve ondernemers, zijn er ook huishoudens die de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld doordat ze veel minder verdienen met werk. Of omdat ze moeten terugvallen op een uitkering. Of er is één inkomen weggevallen en geen recht op een uitkering. De gemeente wil deze huishoudens door deze periode helpen met hulp die bij ze past. Is uw inkomen sterk gedaald? Heeft u daardoor moeite om de vaste lasten te betalen? Meld u dan bij de gemeente.

De voorwaarden

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand. U krijgt maximaal 400 euro per maand. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. U kunt TONK krijgen als u niet kon voorkomen dat u door corona onverwacht minder inkomen kreeg. En als u daardoor moeite heeft om de noodzakelijke kosten te betalen. We kijken daarbij naar het inkomen en ook naar uw spaargeld. Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering? Dan moet u die eerst zelf aanvragen. De TONK-ondersteuning hoeft u in de meeste gevallen niet terug te betalen.

Info en aanvragen

Wilt u meer weten of een aanvraag doen? Stuur een mail naar tozo@goirle.nl. Dan nemen we snel contact met u op.

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Lees meer op de pagina Coronahulp aan ondernemers.

Wat is het coronavirus? Wat moet ik doen? Steffie legt het op een makkelijke manier uit. Fijn voor iedereen die uitleg wil. Zeker als je niet goed kan lezen. Ook duidelijk voor kinderen en mensen met een beperking. Steffie legt ook andere moeilijke dingen op een makkelijke manier uit.

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).