Coronavirus

Sinds eind februari 2020 heeft Nederland te maken met een crisis rond het coronavirus. Ook in Goirle zijn er mensen besmet met het virus. Iedereen merkt de gevolgen van de maatregelen die worden genomen.

Regionale en landelijke maatregelen

Op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u informatie over het virus en over de maatregelen die regionaal en landelijk genomen worden.

Laatste nieuws over ontwikkelingen in Goirle

U vindt altijd het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gemeente Goirle op deze website.  

Noodverordening

In Midden en West-Brabant en dus ook in de gemeente Goirle is een nieuwe noodverordening van kracht. De officiële tekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in gewone mensentaal? U leest er meer over in het bijbehorende nieuwsbericht.

De nieuwe noodverordening van 11 mei is te vinden op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Voorkomen van het Coronavirus

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Belangrijkste richtlijnen buitenshuis:

 • Blijf thuis als u klachten heeft
 • Houd buitenshuis altijd 1,5 meter afstand tot anderen
 • Vermijd drukt

Meer informatie over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting staat op de website van het RIVM.

Versoepelen maatregelen - wat kan wanneer?

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. 

Lees meer wat wanneer kan.

Deze richtlijnen zijn landelijk bepaald. De gemeente Goirle bekijkt wat er nodig is om dit in Goirle en Riel goed te organiseren. Dit gaat in overleg met betrokkenen, bijvoorbeeld scholen, sportclubs en ondernemers.

Helpen of hulp nodig?

Hulp nodig

Komt u in de problemen doordat u thuis moet blijven? Kunt u dit niet oplossen met hulp van buren of familie? Of wilt u juist iemand helpen? Dan kunt u het team van ContourdeTwern in Goirle en Riel bellen of mailen.

ContourdeTwern Goirle | Riel
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 534 91 91

infogoirle@contourdetwern.nl

Helpen
Wilt u iemand helpen maar is het lokale team in gesprek of niet bereikbaar? Neem dan contact op met het Adviespunt. Dit is het centrale punt van ContourdeTwern waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. Als dat nodig is, verwijzen zij ook naar organisaties buiten ContourdeTwern.

AdviesPunt
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 549 86 46
E adviespunt@contourdetwern.nl
W Website AdviesPunt ContourdeTwern

Het is fijn dat we elkaar helpen maar veiligheid en gezondheid staan voorop. Houd u altijd aan de richtlijnen van het RIVM. Dus:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

Hulp voor ondernemers

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. We sommen het hieronder op.

1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website van de gemeente Tilburg. U kunt online het formulier invullen (oranje knop Direct regelen). Uw aanvraag wordt behandeld door de gemeente Goirle.

Wie een beroep doet op de Tozo regeling moet aan de gemeente Goirle alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen , dan vordert de gemeente Goirle de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dit kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt. 

Ondernemers met vragen over de Tozo regeling en doorgeven van wijzigingen kunnen dit mailen.  

Gaat uw zaak weer open? Geef wijzigingen voor Tozo door.

2. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie SWZ)
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Kijk voor meer informatie en aanvragen op NOW aanvragen.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst.

4. Automatische incasso belastingen uitgesteld
De gemeente Goirle stelt de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen 2020 uit met 2 maanden. Deze maatregel geldt voor iedereen in onze gemeente, dus ook voor ondernemers. 

U hoeft niets te doen om uitstel te krijgen. De gemeente stelt de automatische incasso zelf uit. Het blijven 10 incassotermijnen. Het maandbedrag van de incasso wijzigt niet. De gemeente incasseert de belastingen 2020 van eind mei 2020 tot en met eind februari 2021. Betaalt u de gemeentelijke belastingen in één keer? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020.

Meer informatie vindt u bij betalen gemeentelijke belastingen.

Normaal legt de gemeente Goirle de toeristenbelasting over kalenderjaar 2019 op per 30 april. Dit doen we dit jaar later. Wanneer we dit doen, hangt af van het verdere verloop van de coronacrisis.

Ondernemers die jaarlijks precariobelasting terrassen betalen, hoeven dit jaar maar de helft te betalen. Hierbij gaan we er nu vanuit dat de terrassen half juni weer open kunnen.

Gaat uw evenement niet door vanwege het coronavirus en kunt u het niet verzetten naar later dit jaar? Dan krijgt u de betaalde leges terug.

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@goirle.nl.

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Heeft u problemen bij het krijgen van bankleningen en bankgaranties? Dan kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Hiermee helpt het ministerie zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.
Aanmelden: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Denk hierbij aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open.
Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek:

 • wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden
 • wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Meer informatie vindt u bij Qredits.

7. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren, de TOGS.

De TOGS is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven krijgen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Deze is vooral bedoeld om de vaste lasten te kunnen betalen.

Om te controleren of u gebruik kunt maken van de TOGS, heeft u uw SBI-code nodig. Dit is een code die aangeeft wat de hoofdactiviteit van het bedrijf is. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw SBI-code staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KvK-inschrijving. U kunt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland controleren of u in aanmerking komt voor de TOGS.

Het aanvragen van de TOGS kan tot en met vrijdag 26 juni 2020. U kunt de TOGS online aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door drukte is deze site soms overbelast. Lukt het niet? Probeer het dan later nog een keer (tot en met uiterlijk 26 juni 2020.

Meer informatie
Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de volgende sites:

 • De website van de Rijksoverheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Antwoorden op veel gestelde vragen over de maatregelen van het kabinet
 • Antwoorden op veel gestelde vragen over tijdelijke maatregelen voor ZZP'ers
 • Kamer van Koophandel: bekijk de informatie op de website of stel je vraag aan het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: telefoonnummer: 0800-2117
 • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.
 • Team Economische Zaken van de gemeente Goirle is bereikbaar via de telefoonnummer (013) 5310 610, of via e-mail
 • 155 Help een bedrijf

Corona duidelijk uitgelegd

Wat is het coronavirus? Wat moet ik doen? Op corona.steffie.nl legt Steffie het op een makkelijke manier uit. Fijn voor iedereen die uitleg wil. Zeker als je niet goed kan lezen. Ook duidelijk voor kinderen en mensen met een beperking. Steffie legt ook andere moeilijke dingen op een makkelijke manier uit.

Als thuis de spanningen oplopen

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. Daardoor kunnen de spanningen thuis flink oplopen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips voor ouders, kinderen, gemeenten en professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en Veilig Thuis.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland breidt de dienstverlening uit tijdens de coronacrisis. De organisatie gaat naasten van IC-patiënten en nabestaanden van mensen die zijn overleden door het coronavirus helpen. Ligt uw naaste op de IC? Dan kunt u zelf de hulplijn bellen. Is er een dierbare overleden door het coronavirus? Dan kan bv. uw huisarts u doorverwijzen. De normale hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland gaat door. U kunt bellen via T 0900-0101 of chatten op de website van Slachtofferhulp tijdens de coronacrisis.

Vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij: www.rivm.nl/coronavirus. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). De actuele stand van zaken in onze regio leest u op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, www.vrmwb.nl.