Coronavirus

Sinds eind februari 2020 heeft Nederland te maken met een crisis rond het coronavirus. Stap voor stap geven we elkaar weer meer ruimte. Maar ook in Goirle merkt iedereen de gevolgen van de maatregelen.

Regionale en landelijke maatregelen

Op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u informatie over het virus en over de maatregelen die regionaal en landelijk genomen worden.

Laatste nieuws over ontwikkelingen in Goirle

U vindt altijd het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gemeente Goirle op deze website.  

Noodverordening

In Midden en West-Brabant en dus ook in de gemeente Goirle is een noodverordening van kracht. Bekijk de nieuwe noodverordening op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Voorkomen van het Coronavirus

Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle.

 • Heeft u milde klachten? Blijf thuis en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf weg bij drukke plekken
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Was vaak uw handen
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits

Meer informatie over uw gezondheid en het voorkomen van besmetting staat op de website van het RIVM.

Testen

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus zich laten testen. Dat is nodig om de maatregelen te kunnen versoepelen en de verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te gaan.

Wilt u zich laten testen? Bel 0800-1202 voor een afspraak om u te laten testen, of ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Welke maatregelen gelden er?

Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over onder andere reizen en vakantie, openbaar vervoer, het dagelijks leven en testen.

Helpen of hulp nodig?

Hulp nodig

Komt u in de problemen doordat u thuis moet blijven? Kunt u dit niet oplossen met hulp van buren of familie? Of wilt u juist iemand helpen? Dan kunt u het team van ContourdeTwern in Goirle en Riel bellen of mailen.

ContourdeTwern Goirle | Riel
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 534 91 91

infogoirle@contourdetwern.nl

Helpen
Wilt u iemand helpen maar is het lokale team in gesprek of niet bereikbaar? Neem dan contact op met het Adviespunt. Dit is het centrale punt van ContourdeTwern waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. Als dat nodig is, verwijzen zij ook naar organisaties buiten ContourdeTwern.

AdviesPunt
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 549 86 46
E adviespunt@contourdetwern.nl
W Website AdviesPunt ContourdeTwern

Het is fijn dat we elkaar helpen maar veiligheid en gezondheid staan voorop. Houd u altijd aan de richtlijnen van het RIVM. Dus:

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Blijf thuis als u milde klachten krijgt en laat u testen

Hulp voor ondernemers

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. We sommen het hieronder op.

1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Met de Tozo helpt de overheid zelfstandig ondernemers (o.a. zzp’ers) om hun bedrijf voort te zetten. U kunt via een snelle procedure financiële ondersteuning krijgen voor drie maanden. Het geld is voor levensonderhoud. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. U hoeft het geld niet terug te betalen.

Nog geen Tozo aangevraagd maar wilt u deze ondersteuning wel krijgen? Dan kunt u nog tot en met 30 september 2020 een aanvraag doen. Stuur een mail naar tozo@goirle.nl en vraag om een volledig aanvraagformulier Tozo. U krijgt dan het aanvraagformulier met informatie over wat u moet doen.

Krijgt u al een Tozo-uitkering en kunt u door de coronamaatregelen nog steeds niet rondkomen van de inkomsten uit uw bedrijf? Dan kunt u verlenging aanvragen. Uw uitkering loopt dan door aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering. De verlenging loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd. Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee en de gemeente kan aanvullende gegevens opvragen. Vanwege deze verandering, krijgt u de verlenging niet vanzelf. U kunt de verlenging aanvragen met het verkorte aanvraagformulier dat u van ons heeft gekregen. Formulier niet gekregen of kwijt? Vraag dan via tozo@goirle.nl om een nieuw verkort aanvraagformulier.

Gaat uw zaak weer open? Of heeft u nu wel weer inkomen uit uw onderneming? Geef wijzigingen voor uw Tozo-uitkering direct via tozo@goirle.nl aan ons door.

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel hiervan is verlenging van de Tozo-regeling vanaf 1 oktober 2020: Tozo 3. De regeling Tozo 2 loopt door tot en met 30 september. U kunt tot en met 30 september Tozo 2 aanvragen. Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen voor Tozo 3. Ondernemers die nu Tozo 2 ontvangen, krijgen een e-mail over de aanvraag van Tozo 3.

2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst.

4. Gemeentelijke belastingen
Normaal legt de gemeente Goirle de toeristenbelasting over kalenderjaar 2019 op per 30 april. De toeristenbelasting 2019 zal dit jaar eind september worden opgelegd.

Ondernemers die jaarlijks precariobelasting terrassen betalen, hoeven dit jaar maar de helft te betalen.

Gaat uw evenement niet door vanwege het coronavirus en kunt u het niet verzetten naar later dit jaar? Dan krijgt u de betaalde leges terug.

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@goirle.nl.

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Heeft u problemen bij het krijgen van bankleningen en bankgaranties? Dan kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Hiermee helpt het ministerie zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.
Aanmelden: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Denk hierbij aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open.
Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek:

 • wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden
 • wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Meer informatie vindt u bij Qredits.

Meer informatie
Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de volgende sites:

 • De website van de Rijksoverheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Antwoorden op veel gestelde vragen over de maatregelen van het kabinet
 • Antwoorden op veel gestelde vragen over tijdelijke maatregelen voor ZZP'ers
 • Kamer van Koophandel: bekijk de informatie op de website of stel je vraag aan het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: telefoonnummer: 0800-2117
 • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.
 • Team Economische Zaken van de gemeente Goirle is bereikbaar via de telefoonnummer (013) 5310 610, of via e-mail
 • 155 Help een bedrijf

Corona duidelijk uitgelegd

Wat is het coronavirus? Wat moet ik doen? Steffie legt het op een makkelijke manier uit. Fijn voor iedereen die uitleg wil. Zeker als je niet goed kan lezen. Ook duidelijk voor kinderen en mensen met een beperking. Steffie legt ook andere moeilijke dingen op een makkelijke manier uit.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Bij het Nederlands Jeugdinstituut vinden kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers betrouwbare informatie over het coronavirus en de invloed op opgroeien en opvoeden. Hoe ga je om met de beperkingen door de coronamaatregelen? Hoe ga je om met de verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken die anderen niet schaden? Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hierover meepraten. Wat houdt hen bezig? Waar maken zij zich zorgen over? Welke oplossingen zien zij? Het gaat tenslotte om hun leven en toekomst. Samenwerkende jeugdorganisaties vragen kinderen en jongeren de komende weken mee te praten. #ikpraatmee.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland breidt de dienstverlening uit tijdens de coronacrisis. De organisatie gaat naasten van IC-patiënten en nabestaanden van mensen die zijn overleden door het coronavirus helpen. Ligt uw naaste op de IC? Dan kunt u zelf de hulplijn bellen. Is er een dierbare overleden door het coronavirus? Dan kan bv. uw huisarts u doorverwijzen. De normale hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland gaat door. U kunt bellen via T 0900-0101 of chatten op de website van Slachtofferhulp tijdens de coronacrisis.

Vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij: www.rivm.nl/coronavirus. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). De actuele stand van zaken in onze regio leest u op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, www.vrmwb.nl.