Containers

Er zijn drie soorten containers in de gemeente Goirle. De groene GFT-container, grijze Rest-container en combi Papier en PMD-container.

Containers verstrekken wij gratis en horen bij de woning. De containers blijven eigendom van de gemeente. De gemeente Tilburg verzorgt voor inwoners van Goirle en Riel de afvalverwerking.

Een container aanvragen of iets melden over uw container.


Let op: U wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg.

Container niet geleegd?

Stond uw container op de ophaaldag om 7.30 uur buiten maar is deze niet geleegd? Geef dit direct online door (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg).

De container wordt binnen 2 hele werkdagen alsnog leeggemaakt. Het is dus belangrijk dat u uw container buiten laat staan!

Container kwijt

Is uw container kwijt, bijvoorbeeld na lediging of bij een verhuizing? Maak een melding (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg). Uw oude container wordt geblokkeerd en kunt u niet meer gebruiken. U krijgt een vervangende container.

Container teruggevonden? Laat uw container weer ophalen (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg). Zorg ervoor dat uw nieuw ontvangen container wordt opgehaald. Uw oude container wordt gedeblokkeerd en kan dan weer gebruikt worden.

Container gevonden

Heeft u een container gevonden die al een tijd op straat staat? En weet u niet bij welk adres de container hoort? Laat deze 'zwervende' container ophalen (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg).

Container kapot

Wilt u uw container laten repareren? Maak online een reparatie-afspraak (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg). Deze service is gratis. Plaats uw container op de reparatiedag vóór 8.00 uur voor uw voordeur. Er hoeft niemand thuis te zijn.

Container voor nieuwbouwwoning

Gaat u in een nieuwbouwhuis wonen? Dan kunt u een nieuwe groene (GFT), kleine grijze (restafval) en blauw-oranje duocontainer (papier en PMD) aanvragen (u wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg).

Containersticker kwijt

Heeft u geen postcodesticker op uw container? Vraag een containersticker aan. De sticker wordt binnen 5 werkdagen thuis gestuurd.

Extra container aanvragen

GFT
U kunt een extra GFT-container aanvragen, ook voor medisch afval. Dit doet u online. (Let op: U wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg)

Restafval
Huishoudens van vijf of meer personen kunnen een tweede container voor restafval aanvragen. Dit doet u online. (Let op: U wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg)

Papier
Huishoudens van vijf of meer personen kunnen een papiercontainer aanvragen. Dit doet u online. (Let op: U wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg)

PMD
Huishoudens van vijf of meer personen kunnen een PMD-container aanvragen. Dit doet u online. (Let op: U wordt doorgelinkt naar een pagina van de gemeente Tilburg)

Verwerking adresgegevens afvalinzameling

Voor de afvalinzameling gebruikt de gemeente adresgegevens, niet uw naam. In de volgende gevallen verwerken wij uw adresgegevens:
• Via de afvalpas voor de ondergrondse container voor de afvalstromen rest en PMD.
• Via de chip en postcodesticker van de minicontainer voor de afvalstromen rest, GFT, papier en PMD.

Waarvoor vindt registratie plaats?
Elke keer dat een afvalpas of minicontainer in contact komt met het gemeentelijke inzamelsysteem van vuilniswagens of ondergrondse containers worden er via de bijbehorende chip gegevens (uniek chipnummer, datum en tijdstip) geregistreerd voor de volgende doelen:

  1. inzamelen van afval door adres gebonden registratie (uitsluiten van onrechtmatige aanbieders);
  2. bruikbare mededelingen kunnen verstrekken over containers of afvalpassen (service);
  3. verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de inzameling van afvalstoffen, zoals optimalisatie van routes;
  4. beheer van afvalpassen, zoals: uitgiftes en vervangingen;
  5. beheer van containers, zoals: uitgiftes en reparaties.

Wat weet de gemeente allemaal over uw afval?
De gemeente weet welke unieke code bij welk adres hoort. Dit is nodig voor het verstrekken van afvalpassen aan adressen die gebruik mogen maken van de ondergrondse restafvalcontainer. De gemeente weet ook de unieke code van elke minicontainer op elk adres. Deze registratie stelt de gemeente in staat een goede service te verlenen bij defect, verlies, diefstal of onderhoud aan de minicontainer.
Het registratiesysteem en de gegevens daarin zijn niet openbaar. Alle gegevens worden verwerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Glas-, Luier- en Textielcontainers

Voor de locatie van de onderstaande containers zie overzichtskaart containers.

Glascontainers: Glas kunt u gescheiden in de glascontainers gooien.

Luiercontainers: Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren bij de speciale luiercontainers. U gebruikt hiervoor de speciale luierzakken. De luiers mogen gezamenlijk met de luierzakken in de luiercontainers.

U kunt de speciale luierzakken gratis afhalen bij: 

  • peuterspeelzalen: De Vlinderboom, Herstallenstraat, Dikkie Dik, Grobbendonckpark, De Avonturiers,  Frankische Driehoek
  • huisartsenpraktijk, Blokakkers Riel
  • bibliotheek
  • balie van het gemeentehuis

Textielcontainers: U kunt uw textiel inleveren via de kledingcontainers die verspreid in de gemeente staan. Levert u kleding, schoenen en textiel aan, stop die dan in een gesloten zak. Zo kan het textiel niet nat of vuil worden. Vul de zakken niet te vol, omdat ze anders niet door de opening van de kledingcontainer.

Links

 

 

Downloads