Wethouder Marijo Immink

Marijo Immink is sinds mei 2014 wethouder bij de gemeente Goirle.

Marijo Immink

Marijo Immink is sinds september 2014 wethouder en daarnaast is ze derde locoburgemeester. 

Op dit moment is wethouder Immink afwezig in verband met ziekte. Haar portefeuille wordt tijdelijk onder verdeeld. 

 • WMO (inclusief beschermd wonen) (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
 • Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang) (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
 • Back2Basics (trekker) (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
 • Inclusiebeleid (trekker) (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
 • Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep) (tijdelijk overgenomen door Johan Swaans)
 • Armoedebeleid (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
 • Projectwethouder Proeftuin (tijdelijk overgenomen door burgemeester Mark van Stappershoef)
 • Regionale Inkoop sociaal domein (3D) (lokaal: tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
 • Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen 
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ondersteuning Regio Hart van Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Jeugd
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West-Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur Diamantgroep
 • Plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord