Besluitenlijsten 2020

Het college vergadert elke week op dinsdag. De besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in de besluitenlijsten.

April

Maart

Februari