College van B en W

Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag.

Samenstelling College

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

Portefeuilleverdeling 2018-2022

Collegeprogramma

In het collegeprogramma 2018-2022 staan de afspraken die het huidige college maakte.

Besluitenlijsten

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Afspraak maken met collegeleden?

Wilt u een gesprek met de burgemeester of met een van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, T (013) 5310 606.