Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor waterschappen. Inwoners van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Voor de Provinciale Staten geldt dat u op 4 februari 2019 de Nederlandse nationaliteit moet hebben, voor het waterschap dat u op die datum rechtmatig in de gemeente Goirle verblijft.

Waterschappen

De gemeente Goirle heeft te maken met twee waterschappen: waterschap De Dommel en waterschap Brabantse Delta. De waterschappen zorgen voor schoon, voldoende en veilig water. Woont u in Riel, dan stemt u voor waterschap Brabantse Delta. Woont u in de dorpskern Goirle, dan stemt u voor waterschap De Dommel.

Stemmen

Iedereen die mag stemmen ontvangt begin maart een stempas. Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent, ontvangt u twee stempassen.

Voor de locaties van de stemlokalen kunt u terecht op 'Waar is mijn stemlokaal?'
Neem om te stemmen uw stempas en een legitimatiebewijs mee. Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen (bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie) kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Zowel voor de verkiezing van Provinciale Staten als het waterschap vult u samen de achterkant van uw stempas in. Uw gemachtigde moet wel stemgerechtigd zijn voor hetzelfde waterschap als u. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag om te stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Wilt u een kiezer buiten de gemeente Goirle voor u laten stemmen, vraag dan een volmachtbewijs aan. Regel dit voor 14 maart 2019 met het volmachtformulier. Deze volmacht kan niet worden ingetrokken. Let er op dat u het formulier voor de juiste verkiezing gebruikt.

Let op: alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een gemachtigde mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Stemmen buiten de gemeente Goirle met een kiezerspas

Om zelf uw stem buiten de gemeente Goirle uit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Voor de Provinciale Staten kunt u alleen stemmen in de provincie Noord-Brabant. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u niet overal stemmen. Op het formulier kiezerspas vindt u alle informatie. Let er op dat u het formulier voor de juiste verkiezing gebruikt.

Regel de kiezerspas vóór 14 maart 2019. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 19 maart 2019, 12:00. Neem uw stempas en uw geldig legitimatiebewijs mee.

Stempas kwijt

Hebt u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Stuur daarvoor vóór 14 maart een e-mail naar verkiezingen@goirle.nl of neem contact op met Marieke Spijkers via 013-5310521. U kunt een vervangende stempas krijgen tot 19 maart 2019, 12.00 uur 's middags. Neem uw legitimatiebewijs mee.