Gemeenteraadsverkiezingen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn kiezen wie hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Waarom gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt eens in de vier jaar. Je kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen zullen als raadslid in de gemeenteraad zitting nemen. 

Waarom stemmen?

Door te gaan stemmen kun je invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen jouw gemeente worden gemaakt. Door te stemmen kies je je eigen vertegenwoordigers, die vervolgens jouw stem kunnen laten horen. Op die manier heb jij invloed op wie jouw woonplaats bestuurt.

Kandidatenlijsten

Vrijdag 9 februari zijn de 8 kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld.

Iemand machtigen

U kunt een kiezer machtigen om voor u te stemmen op de volgende twee manieren:

  • Via de stempas

Als u in dezelfde gemeente woont als de kiezer die u wilt machtigen, dan kunt u nog op de dag van de verkiezingen uw stempas overdragen door:
- op de achterzijde uw handtekening te zetten;
- een kopie van uw identiteitsbewijs aan de gemachtigde te geven;
- de gemachtigde ook te laten tekenen op de achterzijde van de stempas.

  • Via een machtigingsformulier

Wilt u een kiezer machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. U kunt het formulier tot vrijdag 16 maart opsturen naar de gemeente Goirle, t.a.v. R. Spijker, Oranjeplein 1, 5051 LT Goirle. U kunt het formulier ook afgeven bij de receptie. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij kan stemmen.