Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar er mag worden gebouwd en hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente Goirle. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of u uw woning mag uitbreiden, of u op uw erf een berging mag bouwen, et cetera.

U vindt het juiste bestemmingsplan via onze overzichtskaart.

Beleidsregels

Via de link naar Ruimtelijke plannen vult u bij "zoek op kenmerk" "Goirle" in. Daar vindt u alle bestemmingsplannen van de gemeente Goirle. 

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Bestemmingsplannen ter inspraak

Ontwerpbestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen

Links