Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar er mag worden gebouwd en hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente Goirle. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of u uw woning mag uitbreiden, of u op uw erf een berging mag bouwen, et cetera.

Bestemmings- en wijzigingsplannen in werking getreden

U vindt het juiste bestemmingsplan via onze overzichtskaart.

Beleidsregels

Bestemmingsplannen in procedure

Via de link naar ruimtelijkeplannen.nl vult u bij "zoek op kenmerk" "Goirle" in. Daar vindt u alle bestemmingsplannen van de gemeente Goirle. 

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Bestemmingsplannen ter inspraak 

Ontwerpbestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen