Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen of de hoogte van uw woz-waarde? Dan kunt u:
1. Het taxatieverslag raadplegen
2. Contact opnemen met de gemeente Goirle
3. Bezwaar maken

Het formulier om bezwaar te maken is tijdelijk niet beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op via e-mailadres belastingen@goirle.nl of telefoonnummer (013) 5310 586.

In uw bezwaarschrift staan uw naam en adres, datum van het bezwaarschrift, het vorderingsnummer, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

De belastingplichtige, medebelastingplichtige (bv. een echtgenoot of mede-eigenaar), erfgenamen of een gemachtigde kan een bezwaarschrift indienen. Als u langer dan zes weken nodig heeft om uw bezwaarschrift te motiveren, dien dan alvast via belastingen@goirle.nl of post een 'pro forma' bezwaarschrift in.

De heffingsambtenaar van de gemeente moet een uitspraak doen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van zes weken.
De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslagbiljet aangepast. Verandert de woz-waarde? Dan geven we dit ook door aan de Belastingdienst en het waterschap.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl
P Postbus 17, 5050 AA Goirle