Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen of de hoogte van uw woz-waarde? Dan kunt u:
1. Het taxatieverslag raadplegen
2. Contact opnemen met de gemeente Goirle
3. Bezwaar maken

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

U kunt binnen zes weken na de datum van de aanslag online bezwaarschrift indienen met DigiD. Ondernemers gebruiken hiervoor eHerkenning.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Stuur uw bezwaarschrift naar:
Gemeente Goirle, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 17, 5050 AA Goirle.

Waar moet een bezwaar aan voldoen?

Een bezwaarschrift bevat uw naam en adres, datum van het bezwaarschrift, het vorderingsnummer, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Wie kan bezwaar maken?

De belastingplichtige, medebelastingplichtige (bv. een echtgenoot of mede-eigenaar), erfgenamen of een gemachtigde kan een bezwaarschrift indienen. Als u langer dan zes weken nodig heeft om uw bezwaarschrift te motiveren, dien dan alvast via belastingen@goirle.nl of post een 'pro forma' bezwaarschrift in.

Wanneer kunt u uitspraak verwachten?

De gemeente moet een uitspraak doen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van zes weken.
De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het waterschap krijgen de wijzigingen door.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle

Downloads