Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari. Komt u gedurende het jaar in de gemeente wonen, dan volgt de aanslag gemeentelijke belastingen later in het jaar. U kunt op verschillende manieren betalen.

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Door een machtiging automatische incasso af te geven, geeft u gemeente Goirle toestemming om de belasting in maximaal 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch.
Krijgt u later in het jaar een aanslag gemeentelijke belastingen, dan wordt er in minder termijnen afschreven. Voor het bepalen van het aantal termijnen is het uitgangspunt dat de aanslag op 31 december  volledig betaald is.  

Aanvragen automatische incasso
Bij uw aanslag gemeentelijke belastingen zit een machtigingsformulier. Heeft u dit formulier niet meer, dan kunt u dit via belastingen@goirle.nl aanvragen.

Automatische incasso stopzetten
Wilt u de automatische incasso stopzetten? U kunt een formulier aanvragen via belastingen@goirle.nl of
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Betalen

Wilt u een betalingsregeling treffen, neem dan contact op team Belastingen, T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of E belastingen@goirle.nl.

Internetbankieren
U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen ook via internetbankieren betalen. U betaalt dan in twee gelijke termijnen. Vermeld bij internetbankieren het betalingskenmerk of aanslagnummer.
Rekening IBAN: NL36BNGH 02 85 03 01 32 t.n.v. Gemeente Goirle Belastingen.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle