Betalen gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari. Komt u gedurende het jaar in de gemeente wonen, dan volgt de aanslag gemeentelijke belastingen later in het jaar. U kunt op verschillende manieren betalen.

 

Met DigiD kunt u de automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Door een machtiging automatische incasso af te geven, geeft u gemeente Goirle toestemming om de belasting in maximaal 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch.
Krijgt u later in het jaar een aanslag gemeentelijke belastingen, dan wordt er in minder termijnen afschreven. Voor het bepalen van het aantal termijnen is het uitgangspunt dat de aanslag op 31 december  volledig betaald is.  

Aanvragen automatische incasso
U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

Aanvraag automatische incasso

Op verzoek sturen we het formulier ook toe, dit kunt u via belastingen@goirle.nl  aanvragen.

Automatische incasso stopzetten of wijzigen?

Automatische incasso stopzetten of wijzigen

Op verzoek sturen we het formulier ook toe, dit kunt u via belastingen@goirle.nl  aanvragen.

Betalen

Wilt u een betalingsregeling treffen, neem dan contact op team Belastingen, T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of E belastingen@goirle.nl.

Internetbankieren
U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen ook via internetbankieren betalen. U betaalt dan in twee gelijke termijnen. Vermeld bij internetbankieren het betalingskenmerk of aanslagnummer.
Rekening IBAN: NL36BNGH 02 85 03 01 32 t.n.v. Gemeente Goirle Belastingen.

Ideal
U kunt uw gemeentelijke belastingen ook in één keer betalen via iDeal. Ook hiervoor kunt u inloggen bij het E-loket met uw DigiD.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle