Asbest verwijderen

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen, dan is de kans groot dat u asbest tegenkomt als dat bouwwerk is gebouwd vóór 1994. Asbest levert grote risico's op voor de gezondheid. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als dat een risico vormt.

Wanneer moet u een sloopmelding doen?

Wanneer u asbest wilt verwijderen of laten verwijderen moet u eerst een sloopmelding indienen. Ook wanneer u gaat slopen waarbij geen asbest vrij komt en de hoeveelheid sloopafval naar redelijke schatting meer dan 10 m3 bedraagt moet u een sloopmelding doen. Wanneer u precies een sloopmelding moet doen en welke gegevens u daarbij moet indienen, leest u in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kunt u raadplegen op de website van Overheid.nl.  In de meeste gevallen moet u ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een sloopmelding indienen. In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, is deze termijn vijf werkdagen. Een sloopmelding kunt u doen via het Omgevingsloket.

In enkele specifieke gevallen mag u als particulier zelf asbest verwijderen als u hiervoor een sloopmelding heeft gedaan. In andere gevallen moet u een bedrijf inschakelen. Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag (laten) uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij de sloopmelding overleggen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Bedrijven die u kunt benaderen voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en voor asbestverwijdering kunt u vinden op de website van Ascert.

Zelf asbest verwijderen

Als u zelf asbest mag verwijderen omdat u daarvoor een sloopmelding heeft ingediend die positief is beoordeeld, ontvangt u een brief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) met het formulier storingsbewijs asbestgelijkend materiaal. Hiermee kunt u gratis inpakmateriaal afhalen bij de milieustraat tijdens de openingstijden. Verpak het asbest dan goed.

Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Wij adviseren u:

  • het geheel nat te spuiten
  • delen zoveel mogelijk intact te laten
  • persoonlijke bescherming te dragen

Verpakken

Asbest en asbestgelijkend materiaal mogen alleen onder de volgende voorwaarden aangeboden worden bij de Milieustraat:

  • Asbest moet dubbel ingepakt zijn in speciaal verpakkingsmateriaal van 0,2 mm dik met asbestlogo, dit is o.a. te verkrijgen bij de milieustraat. Asbest mag dus niet verpakt worden in vuilniszakken of andersoortig folie.
  • De naden en hoeken moeten goed afgesloten worden met tape.
  • Er mogen geen gaten of kieren in de verpakking zitten.
  • De platen moeten eenvoudig te (ver)laden zijn zodat het materiaal niet kan breken.
  • Vergeet niet het formulier en een legitimatiebewijs mee te nemen naar de milieustraat.

Waarom:

  • Voor de gezondheid van medewerkers milieustraat en burgers die op de milieustraat komen(blootstelling aan asbestdeeltjes)

Let op asbestgelijkend materiaal behandelt u net als asbest!

Eternit-golfplaten, dakplaten en bijvoorbeeld schoorsteenbuizen zijn asbest gelijkende materialen. Deze zijn niet van asbest te onderscheiden en moet u ook als asbest behandelen. Ook deze verpakt u als asbest en u vult hiervoor het formulier in dat u meeneemt naar de milieustraat. 

Verbod op asbestdaken

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Dit verbod moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Sloopmelding en monumenten

Als het bouwwerk dat u geheel of gedeeltelijk wilt slopen of verbouwen is aangemerkt als een gemeentelijk- of rijksmonument, moet u niet alleen een sloopmelding doen maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’. Wanneer u dit soort plannen heeft, adviseren wij u eerst een vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen om de haalbaarheid van uw plan te onderzoeken. U kunt daarvoor het formulier vooroverleg gebruiken en indienen via omgevingsvergunning@goirle.nl. Uiteindelijk kunt u zowel de sloopmelding als de aanvraag omgevingsvergunning tegelijk aanvragen via het Omgevingsloket.