Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en de Milieustraat. De aanslag afvalstoffenheffing maakt deel uit van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze versturen we jaarlijks rond eind februari. Komt u gedurende het jaar in de gemeente wonen, dan volgt de aanslag gemeentelijke belastingen later in het jaar.

Tarieven afvalstoffenheffing

U betaalt in de gemeente Goirle een vast tarief, afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Tarieven afvalstoffenheffing
Vaste kosten afvalstoffenheffingTarief
Eenpersoonshuishouden€ 96,48
Meerpersoonshuishouden€ 177,36

Verhuizen

Als u verhuist naar een andere gemeente, dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Front-office belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle