Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en de Milieustraat. De aanslag afvalstoffenheffing maakt deel uit van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze versturen we jaarlijks rond eind februari. Komt u gedurende het jaar in de gemeente wonen, dan volgt de aanslag gemeentelijke belastingen later in het jaar.

Tarieven afvalstoffenheffing

U betaalt in de gemeente Goirle een vast tarief, afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Tarieven afvalstoffenheffing
Vaste kosten afvalstoffenheffingTarief
Eenpersoonshuishouden€ 115,80
Meerpersoonshuishouden€ 212,76

Verhuizen

Als u verhuist naar een andere gemeente, dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Meer informatie

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep, kwijtschelding en openstaande posten
Team belastingen Gemeente Goirle
T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl

P Postbus 17, 5050 AA Goirle

Downloads

  • Verzoek kwijtschelding belastingen