Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Het gaat om restafval, GFT, PMD, klein chemisch afval, papier, glas en de Milieustraat. De aanslag afvalstoffenheffing staat op het aanslagbiljet. De aanslagen versturen we elk jaar eind februari. Komt u later in het jaar in de gemeente wonen? Dan krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook later in het jaar.

U betaalt in de gemeente Goirle een vast tarief, afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Tarieven afvalstoffenheffing

Vaste kosten afvalstoffenheffing              Tarief 2021
Eenpersoonshuishouden € 159,48
Meerpersoonshuishouden € 253,32

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan verwerken wij dit automatisch in de belastingadministratie.

Vragen over uw aanslag, betalingen, bezwaar en beroep of kwijtschelding? Neem contact op met het team belastingen Gemeente Goirle.

T (013) 5310 586 (werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E belastingen@goirle.nl
P Postbus 17, 5050 AA Goirle