Nieuwe afvalinzameling

We willen minder restafval en afval beter scheiden. Veel afvalsoorten, zoals PMD, papier en GFT zijn namelijk herbruikbaar als nieuwe grondstof. Ons doel is om in 2021 nog maar 60 kg restafval per inwoner per jaar over te houden.

Wat verandert er?

Papier en PMD
In de week van 2 september vervangt de gemeente alle PMD-containers door blauw-oranje duo-containers. In deze container van 260 liter kan voortaan papier en pmd worden aangeboden. De nieuwe duocontainer wordt één keer in de twee weken opgehaald.

Restafval
De container voor restafval blijft in gebruik en wordt één keer in de vier weken opgehaald.

GFT
De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval blijft in gebruik en wordt één keer in de twee weken geleegd.

Door deze wijzigingen kan het zijn dat ophaaldagen veranderen. Op www.mijnafvalwijzer vinden inwoners de juiste inzameldagen.

Het omruilen van de containers

De nieuwe duocontainers worden in de week van 2 september 2019 huis-aan-huis bezorgd, met uitzondering van de twee wijken die in 2017 meededen aan de proeven. Elk huishouden krijgt eind augustus een brief waarin staat wanneer de PMD/papier duo-container wordt geleverd en wat er met de oude PMD-container gedaan moet doen.

App AfvalWijzer

Om te weten wanneer uw containers geleegd worden, kunt u de AfvalWijzer-app downloaden op uw tablet of smartphone.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@goirle.nl of telefonisch contact opnemen via (013) 5310 610.